петък, 2 ноември 2012 г.

В Айдемир местно читалище почете с празник патрона си
В село Айдемир местното читалище „Паисий Хилендарски” почете с „Паисиеви празници” своя патрон. Поводите: 290 години от рождението на П. Хилендарски и 250 години от написването на „История славяноболгарскаяя”. По този начин бе подчертано значение на Паисиевото дело за развитието на българската духовност. Представена бе стихосбирката „Вдъхновение” на младия поет Иван Славов от с. Айдемир, който е в тийнейджърска възраст. Той бе отличен със специалната ежегодна награда за принос в областта на културата на селото. Представен  бе преписът на „История славянобълграская”, направен от 119 деца от Силистра в навечерието на празника на ОУ „Отец Пасисий”, осветена в Атонски манастир в Света гора. Представена бе изложбата на исторически, културни и литературни документи, свързани с историята на село Айдемир, на Силистра и на България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар