събота, 3 ноември 2012 г.

Стартира процедура по кандидатстване с проекти по Програмата на МФВС "Спорт за децата в свободното време”


             Стартира процедура по кандидатстване с проекти по Програмата на МФВС "Спорт за децата в свободното време” за 2013 г. Образците на Формулярите и документите за кандидатстване, са публикувани на Интернет портала на МФВС, секция „Дейности”, Физическо възпитание и спорт в свободното време, Програма „Спорт за децата в свободното време  по направления „Начално обучение по вид спорт” и „Спортни занимания през ваканциите”. Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17.30 ч. на 01.12.2012 г. За контакт и консултации относно проектите: Теменужка Петрова - гл. експерт на МФВС за област Силистра: гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" №2 офис 3, тел./факс:  086/822 648  GSM:  0896 760019 Приложение: Програма "Спорт за децата в свободното време" за организиране и провеждане на спортни занимания за деца в свободното време (утвърдена със заповед № РД-09-344/04.10.10 г., изм. и доп. със заповед № РД-09-350/09.08.11 г.)
 

Теменужка Петрова, гл. експерт на МФВС за област Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар