петък, 23 ноември 2012 г.

Оценка на прилагането на законодателството за достъп до информация – уебинар           На 12 ноември 2012 г. се проведе уебинар за членовете на Мрежата за споделяне на опит и експертиза на „Партньорство за открито управление” (OGP Networking Mechanism). Той бе организиран от Института на Световната банка и OGP Networking Mechanism (Global Integrity). Темата на уебинара бе „Оценка на прилагането на законодателството за достъп до информация”. Презентатори бяха професор Шейла Коронел, преподавател във Факултета по журналистика на Колумбийския университет, и Наташа Пърч, Информационен комисар на Словения. В рамките на едночасовия уебинар Шейла Коронел представи заключенията от своето проучване Измервайки откритостта: Проучване на рейтингите за прозрачност и възможностите за глобален индекс, а Наташа Пърч представи правомощията на Информационния комисар и средствата за измерване на прилагането на закона, които правителството и Информационния комисар на Словения използват. Сред 50те участници от цял свят бе и изпълнителният директор на ПДИ, Гергана Жулева. ПДИ е член на Мрежата за споделяне на опит и експертизана „Партньорство за открито управление” от август 2011. Запис на уебинарът, както и отговорите на презентаторите на зададените въпроси може да видите на адрес:http://worldbankva.adobeconnect.com/p775m5qxsqv/ . ПДИ поддръжа специална секция на страницата си Инициатива „Партньорство за открито управление“.
"Точка на достъп", http://blog.aip-bg.org,
Диана Банчева, ПДИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар