вторник, 20 ноември 2012 г.

ЦИК ще определи служебно състава на Районната избирателна комисия за 20-ти изборен район-Силистра


           
Районната избирателна комисия за 20-ти изборен район-Силистра ще бъде служебно назначена от Централната избирателна комисия (ЦИК). Това стана ясно на проведените днес (20.11.2012 г.), при областния управител Николай Димов, политически консултации за състава на РИК-Силистра за предстоящия Референдум ( насрочен за 27.01.2013 г.).
Покани за участие в тях бяха изпратени до Политическа партия "ГЕРБ", "Коалиция за България", Политическа партия "ДПС", Политическа партия "Атака", "Синята коалиция" и Политическа партия "НДСВ" (която има членове в Европейския парламент).
В началото на консултациите бе установено, че не е налице пълно представителство на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на параграф 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс . В тази ситуация, областният управител  Николай Димов обяви, че  не е възможно да се стигне до съгласие за състава на РИК-Силистра.
Причината - непредставено пълномощно, легитимиращо представителя на „Синята коалиция“, каквото е едно от изричните изисквания, посочено в решение №8 на ЦИК ( т.4 в – „При провеждане на консултациите при областните управители партиите и коалициите от партии представят пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г.“).
Спазвайки разпоредбите на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Изборния кодекс и решенията на ЦИК, пред участниците в консултациите бяха представени писмените предложения за състава на РИК-Силистра по реда на тяхното постъпване.
За Председател на РИК-Силистра постъпиха две предложения:
-          От ПП „ГЕРБ – за Мирослава Красимирова Червенкова
-          От „Коалиция за България“ – за Димитър Генов Петров
 За Секретар на РИК-Силистра постъпиха две предложения:
-          От ПП „ДПС“ – Алтан Джевдетов Чакъров
-          От ПП „Атака“ – за Ванушка Василева Георгиева
За заместник-председател на РИК не постъпиха предложения.
 Предложенията на партиите и коалициите ще бъдат изпратени в ЦИК за служебно определяне на Районната избирателна комисия за 20-ти изборен район-Силистра.
От своя страна, Централната избирателна комисия трябва да назначи Районната избирателна комисия в срок до 27.11.2012 г.
 Консултациите ще протекат при спазване на разпоредбите на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Изборния кодекс и решенията на ЦИК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар