понеделник, 12 ноември 2012 г.

ДОГОВОРИ ЗА НАД 80 МЛН.ЛВ. ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРАОбластен информационен център – Силистра приключи четвърти цикъл срещи по общини на тема „Инвестиране на европейски средства в България – постижения и перспективи“. Над 130 участници в работните срещи, сред които общински експерти, общински съветници, читалища и местен бизнес, се запознаха с напредъка по изпълнението на Оперативните програми на национално, областно и общинско ниво. Наравно с работата по проекти и с повишаването на усилията за максимално усвояване на европейските средства до края на 2013 г., тече и подготовката на Новия програмен период 2014-2020. Информацията за постигнатите резултати до момента и за научените уроци служи и като основа за бъдещото планиране. Задължение на всяка община е да подготви в срок Общинския си план за развитие, който да гарантира интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в унисон със стратегията Европа 2020 и с българските планови документи. Към 01 октомври 2012 г. в област Силистра са сключени 81 договора по Оперативните програми на обща стойност 82 760 592 лв. Бенефициентите са 42, а най-голям брой проекти се изпълняват по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 37 договора на обща стойност 3 976 082 лв. По ОП „Околна среда“ се реализират мащабни инфраструктурни проекти, които са с най-висока стойност - 8 договора за 52 236 149 лв. 42% от договорите са вече приключени, 25% са със статус регистрирани, 19% се изпълняват в момента, а 14% са прекратени. Част от приключените проекти са включени в Сборник с добри практики, който предстои да бъде издаден от Областен информационен център – Силистра. По данни на Държавен фонд „Земеделие“ от края на месец септември, сключените договори по Програма за развитие на селските райони са със 127 юридически лица в област Силистра за общо 120 137 130,00 лв., от които над 72 млн.лв. е размерът на субсидията. В тези суми се включват и проектите на общинските администрации – Община Тутракан е договорила над 6,7 млн.лв., Община Алфатар – на 6,2 млн.лв., Община Ситово – 5,5 млн.лв., Община Кайнарджа – 2,2 млн.лв. и Община Главиница – 0,7 млн.лв. Община Силистра не е избираем бенефициент по тази програма. Земеделските производители и преработватели в областта са договорили повече от 92 млн. лв. за технологична модернизация.   

Няма коментари:

Публикуване на коментар