петък, 23 ноември 2012 г.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ 6 ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ПОСЕТИ ОБЩИНА СИЛИСТРА    22 ноември 2012г.
На 21 ноември от 14ч, в заседателната зала на Община Силистра, кметът д-р Юлиян Найденов посрещна директори на училища от шест европейски държави, които бяха на учебна визита в гр. Силистра. Представители на Италия, Испания, Белгия, Румъния, Франция и Германия бе посрещната на 19 ноември от ПГСУАУ „Атанас Буров“. Тяхната визитата ще продължи до 23 ноември. Посещението се осъществява по програма на Европейски център за развитие на професионалното обучение. Силистренската гимназия „Атанас Буров“ е одобрена по програмата и участва в европейски каталог, чрез който се осъществяват контакти между училища от различни държави и се извършват посещения с цел обмяна на професионален опит и практически умения.
  Темата на визитата е:  „Професионално ориентиране - от класната стая до работното място“ и е насочено към обмяната на информация между управленските кадри в учебните заведения. Всеки от участващите в делегацията представя своето училище под формата на презентация и дава разяснения относно методите на обучение, иновативните практики, информационните и комуникационни технологии, които се използват и прилагат в техните образователни институции. „Хора от Европа са идвали да учат на Балканите още преди 30 години. Радвам се, че в Община Силистра има дейни хора, които поддържат традицията.“ – сподели д-р Найденов. В срещата участва д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет. „Работим усърдно с всички директори на местните училища за визията на образованието и подкрепяме инициативните хора като г-жа Дочка Милушева“ – каза тя. На срещата присъства и Денка Михайлова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“

Няма коментари:

Публикуване на коментар