понеделник, 20 юни 2016 г.

Чинарски поздрав от Бедечка за Силистра

Във Фейсбук вече и чинарите се поздравяват: "Старият чинар поздравява младите чинари от Силистра. Бедечка е с Вас".
Назаем от www.bepf-bg.org: "От древни времена има предание което гласи, че когато се роди дете, трябва да се засади дърво, за да може детето с дървото да расте – да знае и тачи своя български корен, да черпи под короната му сила и мощ.
Преди повече от 680 години в град Стара Загора израства чинар. Като природна забележителност той е обявен със заповед № 995 от 20.IV.1960 г. на Главно управление на горите град София на основание чл. 16 от 165-то Постановление на Министерския съвет от 05.VIII.1958 г. и е в държавния регистър под № 385.
Местонахождението му е в местността „Бедечия“ – сега парк „Бедечка“, отстоящ на 0,5 км от главния път Стара Загора – Казанлък. Самият парк заема площ от 1 060 дка и е залесен през 1958 г. На метри от чинара протича река Бедечка, дълга 34 км, която е ляв приток на река Съзлийка. Обявен е за защитен обект, като чинар самотник с историческо значение."

Няма коментари:

Публикуване на коментар