сряда, 29 юни 2016 г.

Общински съвет Силистра - дейности, документи и референдум за чинари

От профила на община Силистра във Фейсбук:

На редовно заседание на Общински съвет Силистра днес бе върнато за ново разглеждане Решение №229, отнасящо се до Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра в частта за вероизповеданията и религиозната агитация. Общинските съветници гласуваха точка по точка внесените предложения в докладната и на практика отмениха незаконосъобразната част от Наредбата, каквото бе и становището на Областния Управител, върнал решението от предишното заседание.


Важна точка в дневния ред бе разпределението на средства постъпили от Държавния бюджет с Постановление №149 на МС. Средствата са 152 878 лв. Съветниците приеха тези средства, по предложение на общинска администрация да бъдат разходвани за благоустрояването на прилежащите площи на детските ясли и детските градини, както и за закупуване на видеонаблюдение с цел превенция и сигурност. Избрана бе комисия от 11 членове по удостояването на Почетен гражданин на Силистра. 

И отново във връзка с ОбС Силистра от профила на Надежда Бобчева във Фейюсбук научаваме:

В понеделник - 27.06.2016 г. група от общински съветници в Общински съвет  Силистра внесохме докладна записка за иницииране на местен референдум с въпрос "Желаете ли за бъдат запазени съществуващите дървета по улици Симеон Велики и Добруджа и площад Албена в град Силистра".


Мнението, което ни обедини е, че хората са тези, които трябва да решават местните проблеми. Редно е жителите на общината да решат съдбата на чинарите, предвидени за отсичане, а не външни експерти, които не живеят в Силистра. Този референдум е и повод всеки от нас да заяви гражданска позиция и активно да се включи в обществените дела.

На проведеното днес заседание на Общински съвет - Силистра съветниците бяхме официално уведомени за тази докладна записка, като беше определена и водеща комисия, която ще я разгледа - "Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията". По същество докладната записка ще бъде разгледана на сесията през м.юли. Надявам се, че всички, които имат интерес ще присъстват. 
Надявам се разумът да надделее и този референдум да бъде проведен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар