сряда, 19 февруари 2014 г.

Публичното обсъждане на споразумението за партньорство - "на живо" (www.eufunds.bg) в интернет чрез единния портал за Кохезионния фонд и за структурните фондове


19/2/2014

                На 26 февруари, сряда, от 13 ч. в Зала 6 на Националния дворец на културата в София ще се проведе публично обсъждане на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г. Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през следващия програмен период. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Публичното обсъждане ще може да се проследи в реално време в интернет (www.eufunds.bg, чрез единнния портал за Кохезионния фонд и за структурните фондове)
              Събитието е заключителният етап на проведените втори обществени консултации по текста на Споразумението за партньорство. Ключовият за страната стратегически документ беше публикуван на портала за обществени консултации и Единния портал за Структурните фондове и за Кохезионния фонд. По този начин беше дадена възможност за представяне на коментари от всички заинтересовани страни. Предстоящото събитие е поредната възможност за дискусия по основния програмен документ за следващите седем години преди стартирането на официалните преговори с Европейската комисия.
            За участие в събитието са поканени представители на администрацията на президента, Народното събрание, посланици и дипломати от държавите членки на ЕС, представителството на ЕК в България, държавната администрация, регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, национално представителните организации на работодателите, на работниците и служителите, на гражданите в неравностойно положение, Националното сдружение на общините в Република България, академичната общност, неправителствени организации, медии и др. Предвид това, че прозрачността е водеща при разработването на Споразумението за партньорство, събитието е отворено за участие на всички заинтересовани страни и партньори. Общественото обсъждане ще бъде открито от Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието. За участие в дискусията са поканени министри, заместник министри, ръководители на управляващи органи на оперативни програми и др. 

Съобщението е на Пресслужбата на МС на Република България


Няма коментари:

Публикуване на коментар