сряда, 19 февруари 2014 г.

На 26 април е акцията „Да изчистим България за един ден“, за пръв път на 29 юни международен екоден ще има и край река Дунав 19/2/2014
         В заседателната зала на Областна администрация – Силистра с участието на областния управител г-н Насуф Насуф и заместник областния управител Вяра Емилова се проведе първата за тази година консултативна среща по повод предстоящата на 26 април поредна екоакция „Да изчистим България за един ден“.  За пръв път на 29 юни, когато е и Международният ден на река Дунав, ще има и акция за почистване на крайбрежието на реката в 10 европейски страни. Представянето бе от Мария Лазарова, мениджър „Социални проекти“ в БиТиВи груп и координатор на акцията. В нея участват 110 държави, сред които България и конкретно област Силистра са с най-добри резултати – неизменно в челната тройка на участващите хора и институции. 
      С активност от 20% област Силистра е отличник без конкуренция в еднодневната доброволческа акция. Най-добро впечатление прави с 65% участие община Тутракан. За успешното си участие област Силистра е представена в клипа, който се върти през последните 6 месеца. Областна администрация е ключов партньор в начинанието, тъй като е негов координатор, заедно с няколко министерства, общините, медиите, многобройни институции и фирми. И тази година чрез  ПУДООС Министерството на околната среда и водите отделя 60 000 лева във вид на ваучери за гориво.
         Да припомним, че 375 000 души, от които 24 196 в област Силистра (другите области отличници са Враца и София-област), участваха м.г. в акцията, което е с 52 000 повече от предходната година. Единствено Швеция е страната, където повече хора се включват в проявата. В Силистренско за един ден бяха почистени 48 маркирани места, 71 сметища, благодарение участието на близо 300 фирми и организации, 46 НПО и десетки училища. Резервите са в ангажирането на т.нар. малки неформални групи, случайни граждани и др. министруктури на обществото. По количества събрани отпадъци пак м.г. най-много са почистени в общините Силистра, Тутракан, Дулово и Ситово. Забележителна семейна активност има в общините Алфатар и Кайнарджа. 
     В момента в страната има над 3 000 сигнала за замърсени места, които трябва да бъдат почистени. Те са нанесени на специална карта и според специалистите концентрацията им е по-малка от миналата година, т.е. има сгъстяване, а не разширяване на ареалите им. В област Силистра по-голяма активност се отчита в общините Тутракан, Главиница и Кайнарджа. Посочените данни се определят като субективни, а не като експертни и изчерпателни. В сигналите има информация предимно за леки битови отпадъци, които са най-малко опасни, като сред тях няма индустриални.
       Сред забелязаните тенденции – концентрация на замърсяванията извън населените места, приближаване на незаконните сметища до паркове, замърсявания край главни и второстепенни пътища. Част от тях не са характерни конкретно за област Силистра, което прави ситуацията по-малко драматична. В национален план до момента 78 са структурите, заявили ресурсна подкрепа на екоакцията, но се очаква разширение. Предвидени са нови серии на часовете, наречени „Чистознание“, провеждани от шестима доброволци в различни градове по местна заявка. Българска асоциация „Полимери“ осигурява 110 000 чувала, чието разпределение предстои. Силистра е първият град, където бе представена новата инициатива на Световната конференция – почистването на крайбрежието на река Дунав, продължение на миналогодишната акция с подобно съдържание, но покрай Средиземно море. Проявата завърши с връчване на грамоти на ОА - Силистра, както и на общините в област Силистра, най-активните от които са били Силистра, Тутракан и Дулово.

Няма коментари:

Публикуване на коментар