четвъртък, 27 февруари 2014 г.

Зам.-министър Абазов обсъди с областните директори на ОД „Земеделие” подготовката на кампания 2014, а с представители на браншови организации промените в наредбите, свързани с директните плащания

     


         Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди в МЗХ с над 45 представители на браншови организации промените в наредбите, свързани с директните плащания, съобщиха от МЗХ (www.mzh.government.bg/). Той обясни, че категоричната позиция на МЗХ е, че заложените промени в наредбите по никакъв начин не противопоставят малките и големите стопанства. „Направените изменения са съобразени с изготвен анализ на прилаганата през последните седем години Схемата за единно плащане на площ, с европейската политика в областта на земеделието и Общата селскостопанска политика. Всички тези промени са в синхрон с политиката на Правителството и на МЗХ за насърчаване на малките и средни стопанства и подпомагане на недофинансираните сектори през последните години, а именно – растениевъдство, овощарство и животновъдство”, заяви заместник-министърът. Той обясни, че целта на промените е да се постигне баланс и справедливост в подпомагането между различните отрасли.
             Зам.-министър Абазов посочи, че неравномерното разпределение на директните плащания е характерно за почти всички държави членки на ЕС. Целта на Схемата за преразпределителното плащане е да се постигне по-равномерно разпределение на директните плащания между отделните групи бенефициенти. Той обясни, че чрез въвеждането и се предвижда  малките и средни стопанства с площ до 300 дка да получават по-високо ниво на подпомагане от средното. Предложението за бюджетът по схемата е в размер на 104 898 241 лв. или 53 634 441 евро. Участниците в срещата подкрепиха предложението за преразпределителното плащане и заявиха, че по този начин ще се постигне по-справедливо разпределение на средствата между отделните сектори. Обсъждането на прилагането на схемата ще продължи и занапред, тъй като решението и параметрите за прилагане на схемата се взима година за година. 
        Подготовката на кампанията за приемане на заявления за подпомагане за 2014 г. и готовността на областните и общински служби за нормалното й протичане, бяха обсъдени на работна среща на заместник-министъра на земеделието и храните Бюрхан Абазов с 28-те  директори  на областни служби. Кампанята стартира на 1 март т.г. По време на срещата бяха представени новите моменти, свързани с директните плащания и схемите за подпомагане през 2014 г. Зам.-министър Абазов акцентира, че основен приоритет на правителството и Министерството на земеделието и храните  е подпомагането на малките и средни стопанства, както и на уязвимите сектори – растениевъдство и животновъдство. „Точно по тази причина се договориха условията за увеличение на средствата за обвързана подкрепа от 3,5 на 6,5%”, посочи той. Други мерки, които ще се предприемат в тази  посока е чрез въвеждане на схема за преразпределително плащане, в резултат, на което се предвижда малките и средни стопанства с площ до 300 дка да получават по-високо ниво на подпомагане от средното, а тези с площ над 10 000 дка по – малко подпомагане от средното. Няма коментари:

Публикуване на коментар