четвъртък, 20 февруари 2014 г.

Проект на РИОСВ-Русе превръща ПР „Сребърна“ в съвременен екоцентър

   Поддържаният резерват „Сребърна“ край Силистра е в основата, заедно с резерват „Бели Лом“, на проекта „Дейности по устойчиво управление“, реализиран от РИОСВ-Русе до март 2015 г., представен пред журналисти и представители на институции в крайдунавския град. В представянето участва екип от инспекцията начело с нейния ръководител г-н Дауд Ибрям. Общата стойност на проекта по ОП „Околна среда 2007-2013“ на ЕС е 4,180 млн. лева, от които 627 хил. лева е съфинансирането на българската държава. В проекта основен приоритет са плановете да управление на двата резервата, като този за ПР „Сребърна“ е от 2001 г. и трябва да бъде актуализиран на всеки десет години. Предвидени са и строително-ремонтни дейности. Ще бъдат подобрени туристическата и музейната инфраструктура, за да осъвременят посетителския център. Резултатите ще бъдат видни още в края на настоящата година, като на 19 септември ще бъде чествана годишната на резервата, както и 30-ата година на Природонаучния музей към него.
           В дейностите е предвидено почистване и укрепване на канала, връзка на резервата с река Дунав, изграден през 1994 г. и за последно почистван преди десет години. Ще бъде направен ремонт на покрива на сградата на музея и на администрацията, в процеса на подготовката на който участва областният управител г-н Насуф Насуф по покана на кмета на село Сребърна г-н Георги Иванов и във взаимодействие с ръководството на РИОСВ-Русе. Останалите подобрения са свързани със създаване на мобилна лаборатория, на Център за непрекъснато наблюдение, ремонт на противопожарните пътища и др. Ще има научно-популярен филм, 3D макети на резервата, план за управление на Защитена местност „Пеликаните“, разработка на специализирана карта и на други рекламни материали, както информационно-образователни пакети за три възрастови групи, вкл. деца и ученици. Всичко това ще спомогне да се увеличи туристическият поток в резервата „Сребърна“, един от най-посещаваните 100 национални туристически обекти в България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар