понеделник, 17 февруари 2014 г.

Силистренското село Попина с коригирано дере, запазващо селото от наводнения

      Приключиха строително-монтажните работи по проект "Корекция на дере в село Попина,  община Ситово", съобщиха от общинската администрация. Проектът е по ОП" Регионално развитие", схема "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини". Договорът №BG161PO001/4.1-04/2010/039 е на стойност 616 269,18 лева. От стойността на допустимите разходи по проекта 5 %  се финансират от община Ситово. На 16 март 2012 г. кметът на община Ситово инж. Николай Неделчев подписа договор с тогавашния министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар