понеделник, 17 февруари 2014 г.

В Силистра и Остров – догодина трансграничен център по енология и лозарство

    
     
      На 18 февруари в Силистра бе представянето на проекта „Трансграничен център по винопроизводство и лозарство „Терасите на Дунав“, дело на партньори от България и Румъния. Силистренският представител в проекта е Асоциацията на лозарите и винопроизводителите – Силистра (АЛВС) с председател Божидар Боев. Координатор от името на водещия партньор от Румъния е Константин-Теодор Илинка. Проектът е по програмата за ТГС Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съобщиха от ОА-Силистра. От сайта на община Силистра научаваме също полезна информация по същата тема.  „Лозарските индустрии в Североизточна България и Югоизточна Румъния ще могат да се възползват от трансграничния център по енология и лозарство от началото на 2015 година, когато ще бъдат факт офисите по проекта разположени в гр. Силистра и в гр. Остров. Центърът ще предлага местни и трансгранични бизнес ресурси, стратегии и проекти за развитие, обучения, микробиологични анализи и лабораторни съоръжения за малки и средни предприятия, занимаващи се с лозарство, овощарство и търговия с плодове, чрез последващи проекти за бъдещ период от време, финансиран от европейските фондове. Центърът ще насърчава лозарството като устойчиво развитие, производствените методи, регионалната и трансграничната бизнес интеграция в съответни стратегии за развитие, както и използването на местни ресурси. Освен това, ще бъдат насърчавани най-добрите практики между лозарите и винопроизводителите, обмен и опит за съвместни инициативи на трансгранично ниво.
      Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца - до януари 2015 г., като общата допустима стойност е 1 530 983,18 евро, от които 1 298 579,93 евро от ЕФРР и 199 027,81 евро съфинансиране от държавния бюджет. Средствата ще бъдат използвани за изграждане и оборудване на Центъра, набирането и обучението на 11 бъдещи служители, както и организиране на дейности за повишаване на осведомеността.
      
       

Няма коментари:

Публикуване на коментар