сряда, 19 февруари 2014 г.

Актуална информация във връзка с изборите за Европейски парламент


В края на месец май 2014 г. предстоят избори за членове на Европейския парламент от Република България. Един от критериите за включване на лица в избирателните списъци, съгласно Чл. 3, Ал. 2 от сега действащия Изборен кодекс, е да са живели най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държава – член на Европейския съюз. Ако срокът за отседналост не е спазен, гражданите с настоящ адрес в чужбина извън Европейският съюз ще бъдат включени в списъка на заличените лица. Съгласно Чл. 99,  Ал. 1 и Ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето пребивава. Това съобщиха от ТЗ ГРАО-Силистра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар