сряда, 26 февруари 2014 г.

В Силистра премина семинар за насърчаване на бизнеса и неговото финансиране26/2/2014

        В Силистра се проведе безплатен семинар на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране“, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и ДЗЗД „БенчМарк-БИФ”.  Той бе открит от Вяра Емилова, заместник областен управител, която заяви: „При своето гостуване в Силистра през м. ноември миналата година в срещата с бизнеса вицепремиерът доц. Даниела Бобева каза: „Големият проблем у нас е, че трудно си говорят хората от един икономически сектор, поради което не се обединяват“, и това е тема, по която трябва да се работи. За нас като областна администрация е важно в област Силистра да има климат за бизнеса и затова провеждаме подобни срещи, за да установим проблемите и да търсим решения, които ще представим на следващите срещи“.
      Семинарът е насочен към собственици, мениджъри, финансови и търговски директори, продуктови мениджъри, бизнес консултанти и други търговски специалисти. Завършилите семинара ще познават начините, по които ще могат да намерят своя партньор в чужбина или да представят своя продукт пред външните пазари, както и ще могат да преценят кой начин на финансиране ще е най-изгоден за тях. Едва 30% от малките и средни предприятия в България от общо 350-360 000 са в графата „производствени“, останалите са в сферата на търговията и услугите, показва статистиката. Повечето са насочени към дейности с по-висока принадена стойност. Леснодостъпен експортен портал в интернет дава структурирана информация по проблемите на външната търговия в 18 „сектора“. Работи се и по създаване на модул за обучения от типа „онлайн“, с което ще се продължат проведените вече въвеждащи обучения и специализирани семинари.
       Предстои въвеждане на практиката „оценка на експортната готовност“, също „онлайн“. Такава дейност има в Швейцария, поради което ще бъде ползван опитът на Конфедерацията. В последно време България е провела общо 20 търговски мисии в страни от ЕС, както и в други части по света. Близо 60% от участвалите фирми са казали, че до 6 месеца след всяка от мисиите са сключили сделки, което правело пътуванията ефективни. В рамките на семинара бе представена и Двустранната Българо-румънска търговска камара. „Само за последните няколко месеца има над 100 запитвания за услуги“, заяви Марияна Хамънова, зам. председател на Камарата. В близко време предстои третият т.нар Дунавски тур, този път в района Силистра – Кълъраш, продължение на подобни прояви в районите Видин – Калафат и Русе – Гюргево. Общо 3 000 са създадените компании в България и Румъния на огледален принцип – наши оттатък северната ни граница и румънски у нас. За половината от тях се твърди, че са работещи.
     „В края на м. април т.г. ще е готов строящият се в момента Логистичен център в Силистра, който занапред ще продължи да работи с Бизнес центъра в Кълъраш, за да предлага услуги – инфраструктурни и като човешки ресурс“, обясни на присъстващите инж. Диана Бебенова от СНЦ „АРГИ – Силистра“. В рамките на семинара експертът Наско Чанков от ДС-Концепт Факторинг ЕООД – София сподели най-големите възможности  за  финансиране, от които могат да се възползват фирмите в момента.

Няма коментари:

Публикуване на коментар