петък, 7 февруари 2014 г.

Среща при областния управител на Силистра анализира действията на властта в усложнената зимна обстановка


Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф проведе работна среща с представители на общините, на Областното пътно управление и на фирмата за поддържане на пътните мрежи от I до III клас във връзка с проблемите в област Силистра, решавани в усложнена зимна обстановка в края на м. януари и началото на м. февруари т.г.
„Поканих ви на тази среща, за да си кажем проблемите и да намерим онези пукнатини в организацията на работата през двата етапа на трудни зимния условия, за да ги запълним с по-добра организация при следваща подобна ситуация“, заяви г-н Насуф в встъпителните си думи. Той изрази лично недоволство от координацията между институциите, фирмите и общините; от броя на техниката, ангажирана в дните за почистване на пътищата, както и от поведението на терен на машините, в резултат на което и след критичните дни все още не са разширени пътищата в пътната мрежа от I и II клас.
В рамките на дискусията станаха ясни няколко констатации: обективни – пристъпът на снеговалежът е бил по-силен в сравнение с преди две години, когато имаше подобна ситуация; големият проблем са характерните само за Североизточна България снегонавявания. Субективните: отчита се като закъсняло разпореждането за спиране на движението на МПС на територията на областта.
Отделно се смята, че не е бил ефективен контролът по изпълнението му, в резултат на което в критичните точки по пътищата са попаднали автомобили без подходящи за сезона гуми, без вериги и въжета, дори без лопати за чистете на сняг. Определят се като пагубни в такава ситуация усилията и средствата на почистващата техника да провежда операции за изваждане на коли от преспите, вместо да е на терен за справяне със снега.
В градовете неправилното паркиране и големият брой автомобили по улиците пречели на почистването. Специално в община Силистра се оказало, че почистващите фирми – общинската „Синева“ и частната „Ербауер“, имат проблем със състоянието на техниката си, която се оказва слаба да се справи с обстановката, а това налага със закъснение да се търси друга техника от допълнително наети фирми. По тази причина проблемът с изнасянето на боклука се задълбочил, тъй като трябват наведнъж 3 машини, за да пробият преспите около контейнерите със смет, и едва тогава извозващата кола да достигне до боклука. Като скъпо, макар и необходимо, се оценява действието с изхвърлянето в река Дунав на камарите сняг засега само по кръстовищата в Силистра. Поне 2 600 лева струва необходимата дейност само за една вечер на едно кръстовище. Община Силистра е предприела и нова мярка: да разбива т.нар. коловози с химикали (гранули, соли), защото ползването на машини биха нарушили асфалтовото покритие.
Някои от общините отчитат, че вече са изразходили голяма част от средствата си за снегопочистване (Главиница – 90%, Алфатар – 2/3, Тутракан също в преобладаващ размер) при положение, че сезонът не е приключил, а парите са разчетени и за следващата есен-зима. Отново се поставя въпросът с коефициента, ползван на национално ниво за отпускане на средства на общините за снегопочистване. Специално за област Силистра той отдавна не е актуален, в сравнение с общини от други краища на страната. На 100-150 лева за моточас се изчисляват разходите, което оскъпява дейността.
До 68 см без навяванията е стигнала снежната покривка по главните пътища (общо 516 км) от Силистра за Русе, Добрич и Шумен според данни на снегопочистващата фирма „Пътперфект“. По изчисления ставало дума за почистване на снежна маса от 2,5 млн. куб. м. Като правилни се оценяват действията с поставянето на невралгични места в областта на 4,7 км снегозащитни съоръжения, високи по 1,5 м, но след покриването им със сняг те не можели да спрат по-нататъшните навявания. Отново бе изказано съжаление, че е било недопустимо изсичането на голяма част от т.нар. пояси. Наличието им в някои от районите на община Дулово спестявало усилията на почистващите фирми, защото там обстановката останала по-благоприятна.

Над 20 са наетите от фирмата различни видове машини, вкл. от съседните области Разград, Търговище и Русе. На представителите й не бе спестена забележката, че част от фирмената техника е останала неизползвана по неясни причини. Както и наблюдението за трактори, разкарващи се с вдигнати гребла, въпреки че са снабдени с GPS, поради което би трябвало водачите им да знаят, че могат да бъдат засечени евентуални злоупотреби от тяхна страна. Представителите на снегопочистващата фирма уведомиха аудиторията, че от аварирала в преспите в общините Тутракан и Главиница тяхна техника, вкл. грейдер, са откраднати 3 акумулатора и 100 л нафта.


Няма коментари:

Публикуване на коментар