сряда, 19 февруари 2014 г.

Областен конкурс за детски рисунки „С ДУХА НА МИНАЛОТО - СИЛИСТРА 2014”

За втора поредна година ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА – кулинарният фестивал на Добруджа провежда областен конкурс за детски рисунки „С ДУХА НА МИНАЛОТО”.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
1. ПОДТЕМИ НА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ „С ДУХА НА МИНАЛОТО”  2014 г. са:

1. „БАБИНИТЕ ГОЗБИ”
2. „ДОБРУДЖАНСКАТА КЪЩА”
3. „ЕТНОСИТЕ НА ДОБРУДЖА”

2. ЦЕЛИ
- Да провокира интереса и да насочи вниманието на децата, подрастващите и обществото към историята и етнографията на добруджанския край.

- Да популяризира единствения по рода си кулинарен фестивал на Добруджа ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА, който представя автентични домашно приготвени ястия по стари рецепти, характерни за региона. ПРАЗНИКЪТ НА ГЪРНЕТАТА е еднодневен фестивал, посветен на популяризирането на кулинарния феномен, характерен за региона на Добруджа и неговото представяне пред широката публика, като най-важният елемент е да не се допусне изчезването на типични за региона продукти и ястия чрез промотирането им¸ съхраняване и разпространение на рецептите сред младите.
- Да стимулира децата да предадат върху белия лист усещането си за традициите в родната кухня и начина, по който те възприемат приготвянето на вкусните селски ястия от баба на село.
-Правилно отразяване на носиите, бита, етнографските предмети  и обичаите в добруджанския край.
- Да  се насочи вниманието на участниците към архитектурните, етнографски и естетически отлики на добруджанската къща и се стимулира и изисква вярното им отразяване върху белия лист. Непознаването на историята на добруджанската къща и неразбирането на художествената й стойност са обрекли типът добруджанска къща на бавно забвение.
- Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата чрез различни материали и начини на изпълнение.

- Да стимулира изследователската и познавателна дейност на участниците в търсенето на информация за етнографията на добруджанския край, която може да бъде почерпана 
от старите баби у дома, в етнографските къщи в населени места в Добруджа, музеи, библиотеки, интернет публикации, теренно проучване и др. източници.

3. ОРГАНИЗАТОР
Конкурсът за рисунки се организира от Кулинарния фестивал на Добруджа ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА в партньорство с Етнографски музей – Силистра и Художествена галерия – Силистра и със съдействието на Сдр. „Общности, опознаване, култура”, БАСЕТ /Българска асоциация за селски и екологичен туризъм/, Галерия Дарзалас – Варна


4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА
4.1. Конкурсът се провежда в периода 15 януари – 30 април 2014 г.
4.2. Конкурсът е областен и обхваща територията на област Силистра.

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
5.1. В конкурса за рисунки могат да участват деца на възраст от 7 до 15 г. и младежи до 18 г., които са разделени на 3 възрастови групи:
- I възрастова група - от 7 до 11 г.;
- II възрастова група - от 12 до 15 г.
- III трета нъзрастова група – от 16 до 18 г.
5.2. Всеки участник има право да участва с не повече от три творби - по една за всяка тема.
5.3. Рисунките трябва да са с размер 35/50 см или 50/70 см /посоченият размер е без паспарту/ и могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои, колаж. 
Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. 
Задължително трябва да са паспартирани. 
5.4. На гърба на рисунките трябва да бъде изписана следната информация:
- трите имена и възрастта на детето
- населеното място, в което детето живее
- тема на рисунката;
• име на преподавател;
• адрес за кореспонденция;
• телефон за връзка; име на родител
• електронен адрес, както и профил в социалните мрежи са допълнително улеснение за контакт с родителите или преподавателите на участниците.
5.5. Творби без посочените данни по т. 5.4 няма да бъдат допускани до участие в конкурса.
5.6. Рисунките се изпращат или могат да бъдат оставяни на адрес: 


Етнографски музей - Силистра
Силистра, ул. „Отец Паисий” № 37, тел. 086 821 855
За конкурса „С духа на миналото” - 2014

Крайният срок за изпращане на рисунките е 30 април 2014 г.

5.7. Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите, стават собственост на кулинарния фестивал ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА.


6. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОНКУРСА ЗА РИСУНКИ
6.1. Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се обявяват чрез:
- интернет
- електронни и печатни медии в областта
- плакати
6.2. Предоставяне на информация за конкурса в общини, училища, читалища, клубове по интереси, домове за деца лишени от родителски грижи и други учреждения в Добрич и областта.
6.3. Отличените творби в конкурса се публикуват в интернет .
6.4. Победителите от конкурса се уведомяват с писма на посочения от тях адрес за кореспонденция или по телефона и се оповестяват чрез:
- интернет
- електронни и печатни медии в областта

7. ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 
Организацията и провеждането на конкурса преминава през няколко етапа:
I етап: Оповестяване на конкурса:
15 – 31 януари 2014 г. - първоначално оповестяване и стартиране на конкурса
31 януари – 30 април 2014 г. - време на провеждане на конкурса
II етап: Приемане на рисунките, с които децата участват в конкурса:
до 30 април 2014 г.
III етап: Оценяване на получените рисунки в отделните възрастови групи:
1 – 15 май 2014 г.

IV етап: Заключителният етап и награждаването ще се проведе в края на месец май

V етап: След приключванe на конкурса:
С творбите на участниците, класирани на първите 30 места се организира заключителната изложба. 
Организира се изложба с наградените и други избрани рисунки в някои населени места, от които са изпратени рисунките.
Избрани рисунки ще бъдат изложени в изложбени зали и на обществени места в града.
С възможност наградените рисунки да бъдат популяризирани чрез отпечатване върху фланелки, календари, постери и др. рекламни материали за целите на кулинарния фестивал ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА.

8. ЖУРИ
8.1. Подборът и класирането на рисунките се осъществява от 5-членно жури, определено от организаторите. Като членове на журито ще бъдат поканени известни художници, етнографи, архитекти и галеристи. 
8.2. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
8.3. Критерии за оценка:
- естетически качества на рисунката – богата и хармонична цветова гама, оригинален начин на изпълнение, добро композиционно решение;
- рисунката да бъде коректно свързана с етнографията на добруджанския край;
- самостоятелност на изпълнение на рисунката;
- подходящ идеен замисъл;
- присъствието в рисунката на вярно отразени етнографски елементи, съобразени с етнографията на Добруджа;

- преимущество са оригиналността на замисъла и изпълнението.

9. НАГРАДИ – грамоти и предметни награди
9.1. Наградите, определени от журито са по 3 за всяка възрастова група.
9.2. Извън наградите на журито се присъждат още:
Спциални награди от спонсори.
Участниците в заключителната изложба ще получат грамота за участие.


10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
10.1.Организаторите си запазват правата да фотографират, сканират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.


Краен срок за изпращане на рисунките 30 април 2014 г.                                                                                                                От ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА -                                                                                    – кулинарният фестивал на Добруджа

Няма коментари:

Публикуване на коментар