петък, 14 февруари 2014 г.

Регионална библиотека „П. Павлович” получи покана от организация “Danube-Networkers” в гр. Улм, Германия за участие в международен проект „Желаният Дунав”

Регионална библиотека „П. Павлович” получи покана от организация “Danube-Networkers” в гр. Улм, Германия за участие в международен проект „Желаният Дунав”
Регионална библиотека "Партений Павлович"   Силистра получи покана от организацията "Danube-Networkers" в гр. Улм, Германия, за участие в международния проект "Желаният Дунав", координиран от института ILEU, асоциация, насърчава ща разработването и тестването на иновативни образователни възможности за възрастни.Целта на проекта е да свърже символично хората по поречието на Дунав и да се демонстрира солидарността между дунавските страни. По този начин сред гражданското общество на страните от Югоизточна Европа ще се популяризира идеята, че са добре дошли в общия Европейски дом.
Проектната дейност се състои в изплитането на вълнена лента "Килим река", по възможност с дължината на р. Дунав /2 857 км/, като символ на желаното дунавско общество и демонстрация на нашата заедност. Лентата ще бъде представена като произведение на изкуството по време на Международния Дунавски фестивал в Улм на 13 юли 2014 г. След това вълненият "Килим река" ще бъде разделен на по-малки части и ще се ползва в социалната сфера.
Регионална библиотека "П. Павлович" ще участва на доброволен принцип организирайки популяризирането на идеята на проекта сред граждани, читалища, библиотеки, училища, клубове и НПО в област Силистра и координира събирането и изпращането на изработените плетива в Германия.
Кампанията стартира на 14 февруари в зала "Диоген Вичев" на библиотеката, като библиотекарите ще изработят първите части от лентата. Всяка изплетена част трябва да е с размери 50/50 см, без ограничения във вида на плетката, преждата и броя на изплетените частиПокана за участие отправаме към всеки, който желае да се включи, самостоятелно у дома или с приятели и да достави т.н. "лично парче лента" в Регионална библиотека"П.Павлович", на І-етаж, читалня "Текуща периодика" при Галина Раева.
Крайният срок е 20 март 2014.В края на месец март библиотеката ще аранжира изложба на открито, с всички плетива изработени на територията на област Силистра. Надяваме се, че идеята за изработване на "вълнена река" ще провокира интереса и участието на много граждани.
За контакти и информация: Тел. 086/ 822 230 /Детски отдел/, Светла Ангелова, Дияна Любенова

Няма коментари:

Публикуване на коментар