понеделник, 24 февруари 2014 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В СИЛИСТРА
           На 26 февруари 2014 г., в гр. Силистра (хотел "Дръстър") ще се проведе семинар на тема "Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране". Организатори са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк-БИФ”. Семинарът е насочен към собственици, мениджъри, финансови и търговски директори, продуктови мениджъри, бизнес консултанти и други търговски специалисти. Завършилите семинара ще познават начините, по които ще могат да намерят своя партньор в чужбина или да представят своя продукт пред външните пазари, както и ще могат да преценят кой начин на финансиране ще е най-изгоден за тях.
         Семинарът е безплатен и в рамките на един ден: с начало 10 ч. и край в 17 ч. На всички присъстващи ще бъдат раздадени комплект материали, свързани с обсъжданите теми, както и поименни сертификати. Семинарът има и практическа насоченост. По време на събитието ще се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката. Лектори са представители на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българска агенция за експортно застраховане, ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", както и други специалисти с дългогодишен опит в областта на финансирането на частния бизнес. 
  Повече информация и програма: http://benchmark.bg/? type=3&service=4&id_subservices=138&id=121#a1.
         ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” е изпълнител по Договор ОПК-4-1-4/ 21.05.2012 г. с  ИАНМСП, който се провежда в рамките на проект BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия. Бенефициент по проекта е ИАНМСП. Общата цел на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия е „Укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на Европейския и световните пазари и ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от българските предприятия
   Целта на информационния семинар е да бъдат дискутирани следните теми:   Инструменти за насърчаване на експорта, предлагани от държавните институции: дейности на ИАНМСП за насърчаване на експорта; застраховане на финансови рискове. Възможностите пред МСП за финансиране на износаЗа допълнителна информация: ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”; гр. София 1407, бул. „Черни връх 32А, ет.2; Тел: (02) 962 53 96; Е-mail:  marketing@benchmark.bg.Няма коментари:

Публикуване на коментар