понеделник, 10 февруари 2014 г.

Русенския университет на челните места в рейтинга на ВУЗ-овете

Русенският университет „Ангел Кънчев” е с рейтинг над средния за страната в редица водещи направления, показва новото издание на  рейтинговата система на висшите училища в България, която е достъпна от 31.01.2014 г. на сайта на Министерството на науката и образованието.
По думите на министър Анелия Клисарова, новата система осигурява база за сравнимост не само между висшите училища, но и между самите професионални направления, прозрачност на висшето образование, многообразие на индикаторите, възможност за анализи и оценки и за вземане на управленски решения.
В сравнение с другите висши учебни заведения, Русенския университет е с много висок рейтинг в направленията Педагогика, където е на второ място след Софийския университет с 51 точки, Машинно инжeнерство – на 3-то място с 54 точки, и Право, където е 4-ти с 52 точки. В популярното направление Електротехника, електроника и автоматика е оценен 4-ти с 55 точки, а в категорията Комуникационна и компютърна техника е на 5-о място, с 52 точки. Университетът е на челни места и в други направления, например втори в Хранителните технологии и трети в Транспорт, корабоплаване и авиация. Отчетено е, че РУ предоставя най-добрите социално-битови условия.
„На фона на конкуренцията, Русенският университет се представя достойно, над средното за страната”, коментира за в. „Бряг” ректорът проф. Христо Белоев. Той добави, че някои показатели, които от Русенския университет са предоставили на съставителите на рейтинговата система, не са отчетени и това го измества назад в класацията, но като цяло е доволен от представянето на Университета, предвид традиционно водещите позиции на софийските висши учебни заведения. Предстои анализ на рейтинга на РУ „Ангел Кънчев” в различните направления от учебно-методичните комисии, добави още професорът.
В новото си издание Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища по 52 професионални направления на основата на над 70 индикатора, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, Информационната система на Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, международни библиографски бази данни, както и от анкетни проучвания сред студенти, преподаватели, работодатели и служители във висшите училища.
http://www.dunavmost.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар