четвъртък, 26 май 2016 г.

На зазоряване в Силистра гнило дърво счупи ствол

Профил във Фейсбук на Община СилистраВ ранните часове на денонощието, огромно, на пръв поглед здраво дърво, се е счупило от ствола и е паднало. Дървото е от вид Ясен и се намира в частна собственост на ул. "Седми септеври"27. При оглед, специалистите са установили, че дървото е със здраво стебло, добре развита корона, без видими повреди, хралупи и болести, но е изгнило в корените, и не е могло да издържи тежестта си. За щастие няма пострадали. В момента екип на „Ербауер“ помага за разчистването на клоните.

Междувременно Общинският съвет прие Докладна записка за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Община Силистра има подписано споразумение за изпълнение на Инвестиционна програма 2014-2020 г. В рамките на Инвестиционната програма е заложено изпълнение на проект от градска среда, а именно: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – град Силистра“. Проектът е на приблизителна обща стойност 5 369 297,65 лв., от които 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар