петък, 13 май 2016 г.

В Силистра студенти представиха паметни листи, посветени на личности – мъже на честта

В навечерието на 24 май в заседателната зала на кмета на община Силистра студентите от учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“  проведоха семинар на тема „Изкуство-дълг-морал“. Събитието бе на знаков ден в православния календар:  11 май е Ден на светите първоапостоли св. св. Кирил и Методий.

На него те представиха чрез мултимедийни презентации няколко паметни листа, издадени по повод кръгли годишнини, свързани с исторически събития и с бележити творци: 140 години от Априлското въстание и от гибелта на Христо Ботев, 160 г. от рождението на Стоян Михайловски, 100 години от гибелта на Димчо Дебелянов и 115 години от рождението на Илия Бешков – творци, които чрез изкуството облагородяват и възвисяват духа. Те станаха факт, благодарение на подкрепата на Общински съвет Силистра, на г-жа Йорданка Великова и на г-н Велизар Плугаров.

Паметните листи са посветени на мъже на честта, които, независимо от идеологическата конюнктура, са устоявали моралните си принципи и са ги доказвали чрез житейския си избор и творческите си изяви. Паметните листи бяха изготвени от Катрин Георгиева, Елица Райнова, Силвия Иванова, Диана Димитрова – студенти от специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“.

Подобни инициативи се превръщат в традиция – в предходните две години студентите от УИЛ издадоха паметни листи по повод 100 г. от рождението на Пирин Бояджиев – учител и краевед, заслужил гражданин на Силистра; във връзка със 75 г. от подписване на Крайовската спогодба – преломно събитие за Южна Добруджа; по отношение на годишнини от рождението на „певеца на Добруджа“ Йордан Йовков и за просветителя Партений Павлович, чийто живот е свързан със Силистра.

За споделената по време на семинара изследователска и творческа дейност на студентите и преподавателите им спомага доброто сътрудничество с РБ „Партений Павлович“, Държавен архив- Силистра, Регионален исторически музей, Художествена галерия Силистра и др., вкл. с любезното съдействие на община Силистра при публичните изяви на членовете на хуманитарната лаборатория.  

На семинара присъстваха учители, преподаватели, студенти, ученици и граждани. Очертава се тенденция за добро сътрудничество с ученическите патриотични клубове в Силистра към Общобългарския комитет „Васил Левски“, с които наскоро бе проведена кръгла маса, посветена на 140 години от Априлското въстание, домакин на която бе Клубът при ОСУ „Дръстър“ с председател Иван Занов – учител по история.


Няма коментари:

Публикуване на коментар