понеделник, 30 май 2016 г.

Климент и Наум, вероятно и Константин, създават кирилицата в зоната Плиска-Преслав-Дръстър


Фейсбук профил на Проф. д.и.н. Георги Атанасов
Защо в Кутмичевица /Македония/ липсват глаголически надписи от ІХ-Х в. при положение, че Климент не познава кирилицата, както твърдят колегите. В Добруджа и Североизточна България са почти всички глаголическите и кирило-глаголическите епиграфски надписи от рода на този в крепостта до с. Цар Асен. Логиката повелява, че Климент и Наум, вероятно и Константин, създават кирилицата в зоната Плиска-
Защо в Кутмичевица /Македония/ липсват глаголически надписи от ІХ-Х в. при положение, че Климент не познава кирилицата, както твърдят колегите. В Добруджа и Североизточна България са почти всички глаголическите и кирило-глаголическите епиграфски надписи от рода на този в крепостта до с. Цар Асен. Логиката повелява, че Климент и Наум, вероятно и Константин, създават кирилицата в зоната Плиска-Преслав-Дръстър, респективно Климент и Наум отиват в Македония с кирилски писмена. Прочее, затова там липсват глаголически писмена! Нали! Затова и прибързано е кирилицата да се дистанцира от деятелността на Климент!

Няма коментари:

Публикуване на коментар