неделя, 22 май 2016 г.

Награди за най-добрите учители на Силистра

Годишната тържествената церемония по награждаване на учители, за особен принос и заслуги през учебната 2015- 2016г. бе проведена в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Церемонията за 120 учители от община Силистра е под егидата на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов. В нея участваха още д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет- Силистра, доц. Илияна Горанова, председател на Клуба на учителите пенсионери, доц. Теменужка Богданова, директор на филиала на РУ, Михаил Кирязов , председател на СБУ и др.

Техният всеотдаен труд бе отличен в 13 категории. Комисия, назначена със заповед на кмета заседава и реши, кои от педагозите ще получат годишните награди. За постигнати високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците през учебната 2015/2016 година да бъдат наградени с парична награда следните учители, помощник-директори и директори на общински и държавни училища, детски градини и обслужващи звена от община Силистра:

1. За постижения в педагогическата практика в предучилищната подготовка – Николинка Жечкова Маркова, детска учителка от ЦДГ ”Радост”, гр. Силистра.
2. За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование – Кина Митева Некова, начална учителка от ОУ ”Отец Паисий”, гр. Силистра.
3. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ”Български език и литература” – Боряна Атанасова Стефанова, учителка по български език и литература в ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра.
4. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ”Чужди езици” – Лилия Любенова Лечева, учителка по немски език в ЕГ “Пейо Яворов”, гр. Силистра.
5. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ”Математика, информатика и информационни технологии” – Галина Костадинова Тодорова, учителка по математика в ПМГ “Св. Кл. Охридски”, гр. Силистра.
6. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ”Обществени науки и гражданско образование” – Мара Костова Драгнева, учителка по история и цивилизация в СОУ „Никола Вапцаров”, гр. Силистра.
7. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ” Природни науки и екология” – Вяра Стоянова Георгиева, учителка по биология и здравно образование в ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр. Силистра.
8. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област ”Изкуства, бит и технологии и физическа култура и спорт” – Любомир Петков Николов, учител по спортна подготовка – свободна борба в ОСУ ”Дръстър”, гр. Силистра.

9. За постижения в педагогическата практика в професионалното образование – Доню Стоянов Димитров, учител по професионална подготовка в ПГС ”Пеньо Пенев”, гр. Силистра.
10. За постижения в педагогическата практика, свързана със социални, диагностични, рехабилитационни и корекционно-възпитателни дейности - Василка Петрова Стоянова, възпитателка в ООС ”Младост”, гр. Силистра.
11. За най-успешен помощник- директор - Галя Колева Илиева, помощник-директор в ОСУ “Дръстър”, гр. Силистра.
12. За най-успешен мениджмънт в предучилищната подготовка – Виолета Алексиева Василева, директор на ЦДГ ”Добруджа”, гр. Силистра.
13. За най-успешен училищен мениджмънт – Дочка Георгиева Милушева, директор на ПГСУАУ ”Атанас Буров”, гр. Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар