вторник, 21 юли 2015 г.

В Силистра водата затанцува в шадраваните с фонтаните

         В Силистра водата затанцува в шадраваните. Навръх горещниците и насред лятото. Току в центъра на града. Даже и вечер - за красота и разхлада. И за самочувствие. В ритъм и цвят. Засега без музикално оформление, за разлика от морския парк във Варна, където вече водата танцува и пее с вечната "Музика на водата". Е, не е като пеещите фонтани в Барселона, да речем, но все е нещо. 
   Дофинансирането по двата допълнителни обекта Дунавски парк: Източна зона 1 и Източна зона 2, е факт. Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра подписа в гр. София на 14 юли т.г. споразумение за дофинансиране на обща стойност 515 214.64 лв. на двата допълнителни обекта по Проект "Зелена и достъпна среда - Силистра". Договорът се осъществява по проект на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. Проектът включва в първия си етап един основен обект: "Реконструкция и рехабилитация на Дунавски парк - западна зона и детска площадка; и подобект "Реконструкция и рехабилитация Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и пешеходна зона на площад "Свобода", а във втория Дунавски парк източна зона 1 и 2.

Няма коментари:

Публикуване на коментар