вторник, 21 юли 2015 г.

Обучение екипа по проект „Резилианс - умението да преодоляваме трудности”

В комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Шумен бе проведено обучение на екипа по проект „Резилианс - умението да преодоляваме трудности” с участието и на силистренци от ЖС „Екатерина Каравелова“. Водещи на обучението бяха Венета Славчева, управител, Нели Александрова и Диана Нинчева – служители в Комплекса.
Основната насока на обучението беше запознаване на участниците с метода „Резилианс“, подходи и начини на неговото приложение в практиката при предоставяне на социални услуги. Провеждането на обучението от специалисти по тази тема се наложи и като необходимост от оказване на методическа подкрепа на специалистите и управляващият екип, които са пряко ангажирани с проекта.
Обучението премина основно в три части: теоретична, интерактивна и споделяне на добри практики. В теоретичната част на обучението участниците бяха запознати с основната цел на метода, подходи и принципи на работа. 
Интерактивната част от обучението предложи на присъстващите място за практическо прилагане на метода, като бяха използвани минал опит, нагласи и преживявания при справяне със случаи на клиенти. Всички участници имаха възможност да се потопят в игри и мултимедийни техники, да изпробват ефективността на метода, чрез лични преживявания и опит, както и да разискват нови моменти в конкретната работа с лицата.
В частта за обмяна на опит и представяне на добри практики обучаемите посетиха и се запознаха с предоставяните социални услуги в Комплекс за социални услуги гр. Шумен – звено „Майка и бебе“, Център за работа с деца на улицата, Спешен прием и Център за обществена подкрепа. Обучаващият и обучаемият екип имаха възможност да споделят своят професионален опит и начини за адекватно справяне при предоставянето на социални услуги.
В резултат на проведеното обучение екипът и експертите по проекта  придобиха компетенции за използване на метода „Резилианс“ и прилагане на систематизиран подход при решаването на отделните казуси за повишаване на качеството при директната работа с клиенти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар