петък, 17 юли 2015 г.

ГОДИШЕН ПРИЗ НА „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ"

На 14.07.2015 г. на тържествена церемония за седма поредна година бяха връчени Годишните призове на „Фондация за прозрачни регламенти“ за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България. Специални гости на церемонията бяха г-жа Елица Николова, икономически секретар на Президента на Република България и г-н Иван Аспарухов, зам.-министър на МРРБ.
„Основата на успеха е изграждането на качествена администрация, а прозрачността е един от стълбовете на доброто и демократично управление, залегнал в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, сподели заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов по време на церемонията. Той поздрави организаторите за упоритостта да присъждат наградата за седми пореден път. „В окото, вградено в статуетката от нейния автор, има голяма символика. Този „поглед“ е задължаващ за всяка администрация, която има честта да съхранява наградата. Призът за прозрачност и партньорство е в унисон с друга утвърдена вече награда - Етикета за иновации и добро управление на местно ниво" допълни още заместник-министърът.
Наградата на победителя в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“ бе връчена на община Русе.
Евгени Чачев, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който е член на оценяващата комисия, връчи наградите за второ и трето място в категория „Най-прозрачна областна администрация“. „За да изпълни своя дълг, администрацията трябва да бъде открита и по-близо до хората. Без прозрачност няма добро управление“, подчерта Чачев.
Призът е учреден през 2008 г. от „Фондация за прозрачни регламенти“ в изпълнение на четвъртия принцип от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Наградата е преходна и се връчва за постижения на администрациите през изминалата календарна година в четири категории: най-прозрачна областна администрация, най-прозрачна общинска администрация, най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество и най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество.

Категория „Най-прозрачна областна администрация“: Монтана; Благоевград; Русе. Категория „Най-прозрачна общинска администрация“: Бургас; Добричка; Габрово. Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“: Областна администрация Монтана – „Живи човешки съкровища - Чипровските килими в световната представителна листа за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО“; Смолян – „Професионална психодиагностика“; Сливен – „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“. Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“: Русе – „Русе - град на свободния дух“; Варна – „Социални дейности в партньорство с неправителствения сектор“; Троян – „План за превенция и ограничаване“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар