вторник, 28 юли 2015 г.

Летен шахмат във върла жега в Дулово


      "Шахът е игра, която развива концентрацията и паметта,провокира вземането на решения. Така е и в живота". По инициатива на председателя и секретаря на МКБППМН в община Дулово на 22.06.2015 год. стартира "Летен кръжок по шах" за деца. Кръжокът се провежда в консултативния кабинет - помощен орган на МКБППМН, два пъти в седмицата с преподавател г-н Фикрет Музафер. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Дулово закупи градински шах за децата участващи в "Летния кръжок по шах". Мероприятието, състояло се на 27.07.2015 год., откри Председателя на МКБППМН и заместник кмет "Хуманитарни дейности" при община Дулово г-жа Йорданка Стойчева.  Текст: Гражданското Общество. Снимков материал: Мариана Илиева.
     ...И в Силистра от няколко години имаме комплект гигантски шахматни фигури, но май отдавна не сме ги виждали на площада.

Няма коментари:

Публикуване на коментар