понеделник, 27 юли 2015 г.

Гражданска инициатива: Дунав мост Силистра – Кълъраш


В началото на юли 2015 г. в Силистра бе учредено  неформално сдружение „Гражданска инициатива: Дунав мост Силистра – Кълъраш“. Участниците в него са обединени от активната си гражданска позиция и от желанието да работят за осъществяване на Стратегията на Европейския съюз за благоденстващ Дунавски регион (2010), първият приоритет на която е СВЪРЗАНОСТ. Превръщането на река Дунав от граница в мост за сътрудничество е гаранция за преодоляване на негативните тенденции – обезлюдяване на региона, засилени миграционни процеси, нисък жизнен стандарт. 
Изграждането на Дунав мост Силистра-Кълъраш  е възможност за създаване на жизнено важна инфраструктура не само за Силистра, но и за регионите по оста Силистра-Лесово и предпоставка за подобряване на мобилността, за реализиране на трансгранично сътрудничество в областта на икономиката, културата, образованието, както и за привличането на чужди инвеститори.
Участниците в Сдружението са готови да работят за обединяване на усилията на нашите съграждани за извеждане на тази международна връзка като първи приоритет за развитие на региона; за осигуряване на активна подкрепа на усилията на общинските и областните власти за постигане на тази цел; за своевременно информиране на обществеността за всички стъпки и решения по въпроса в национален и международен план; за  осъществяване на сътрудничество и осигуряване на подкрепа от НПО, СНЦ и други граждански обединения от България, от страни на европейската общност, от Турция, Украйна, Молдова, Русия. 
Учредяването на неформалното сдружение е в контекста на поредица инициативи през последните години, обединени от идеята за изграждане на Дунав мост Силистра-Кълъраш - подписаната съвместна Декларация за сътрудничество между община Силистра и община Кълъраш за реализацията на проект „Изграждане на мост над река Дунав в района на Силистра- Кълъраш“ през ноември 2013, дискутиране на проблема на международен форум в Шумен „Инфраструктурата на регионите – предпоставка за развитие и растеж“ през април 2015  и др.   

Участниците в Сдружението изразяват намерението и решимостта си да работят за ускорено реализиране на проектите, свързани с развитието и осъществяването на пътната инфраструктура в Североизточна България, като един от водещите акценти е изграждане на мост Силистра-Кълъраш, който би подобрил международната транспортна активност в региона и стимулирал трансграничното сътрудничество в различни аспекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар