сряда, 22 юли 2015 г.

Безопасен или опасен е танцът с водните струи в центъра на Силистра?

         В Силистра водата затанцува в шадраваните. Навръх горещниците и насред лятото. Току в центъра на града. Даже и вечер - за красота и разхлада. И за самочувствие. В ритъм и цвят. Засега без музикално оформление, за разлика от морския парк във Варна, където вече водата танцува и пее с вечната "Музика на водата". Е, не е като пеещите фонтани в Барселона, да речем, но все е нещо. 
   Дофинансирането по двата допълнителни обекта Дунавски парк: Източна зона 1 и Източна зона 2, е факт. Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра подписа в гр. София на 14 юли т.г. споразумение за дофинансиране на обща стойност 515 214.64 лв. на двата допълнителни обекта по Проект "Зелена и достъпна среда - Силистра". Договорът се осъществява по проект на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. Проектът включва в първия си етап един основен обект: "Реконструкция и рехабилитация на Дунавски парк - западна зона и детска площадка; и подобект "Реконструкция и рехабилитация Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и пешеходна зона на площад "Свобода", а във втория Дунавски парк източна зона 1 и 2.
          Дотук с добрата новина и нейното допълнение. Защото „танцуващите с водните струи“ може и да пострадат, твърдят запознати. Все пак ток играе в „сценария“, за да има режисура на водната каскадка. 
Да припомним, че е налична общинска Заповед за забрана на къпането в неохраняеми водни обекти, издадена още през м. март тази година. 25 са забранителните табели по поречието на река Дунав, които напомнят на гражданите да не поемат рискове за живота и здравето си, с къпане в неохраняеми водоизточници. Забранява се къпането по цялата крайбрежна ивица на р. Дунав, в езера и блата, в язовири и напоителни канали, и други водни площи на територията на община Силистра, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Наредбата на обществения ред и чистотата в Община Силистра.
      Кметът възложи на кметовете и кметските наместници, на собствениците и концесионери на басейни, на директорите на учебни заведения изпълнението на Заповедта. Служители на отдел „Инспекторат“ провеждат ежедневни проверки за спазване на Заповедта на кмета и упражняват контрол съгласно правомощията си.
        От Община Силистра напомнят, че къпането под струята на новоизградените водоскоци и в шадраваните може да предизвика кожни проблеми и раздразнения поради третиране на водата с препарати.
С цел опазване на новите водостоци пред паметника на  добруджанските революционери в центъра на града: „Не блокирайте хода на водата и не запушвайте каналите!“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар