сряда, 29 юли 2015 г.

Успешно приключи проектът „Успяваме заедно в различието си” на спортното училище в Силистра


       В края на месец юли 2015 г. приключи изпълнението на проект „Успяваме заедно в различието си“,финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Водеща организация в него е Общинското спортно училище „Дръстър“, а партньор  СНЦ „Паралел – Силистра“ . Той е продължение на училищната политика за въвеждане на интеркултурно образование в мултикултурната класна стая.
Дейностите по проекта се реализираха с основни участници 180 ученици от средната общообразователна степен, техните учители и родители и местната общност в рамките на учебната 2014/2015 година. Повишен бе капацитетът на 25 учители чрез изнесен тридневен обучителен семинар и тренинг  с лектор Диана Бебенова. В резултат на обучението участниците подобриха своята интеркултурна компетентност и бяха насърчени в реализацията на набора от дейности през учебната година. След тренинга трима от преподавателите осъществиха извънкласни форми в клубовете „Мултикултурен калейдоскоп“, „Шарен обектив“ и „Интеркултурен журналист“ с 40 ученици от V до X клас от ОСУ „Дръстър“ от различни етнически групи.  Партньорът, СНЦ „Паралел – Силистра“ подпомогна работата на учителите в извънучилищните форми.
На 13.05.2015 г. в ОСУ „Дръстър“ се проведе мини спартакиада с 60 състезатели от 6 отбора от училища от област Силистра в различни спортни игри. На спортната площадка в ОСУ „Дръстър“ място заеха позитивните емоции от спортната надпревара, усещането за толерантност, уважение и приятелство. Призьорите получиха флагчета, на всеки отбор бе подарена топка, а за всеки участник в мини спартакиадата имаше подарък – тениска и шапка с логото на проекта.
Като заключителен етап от дейностите по проекта беше образователният лагер, проведен от 20 до 24 юли 2015 г. в село Вонеща вода за представяне и въвеждане на нов социален модел на поведение, благоприятстващ интеграцията, чрез превръщането на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество. По време на лагера бяха осъществени два типа дейности – посещение на културно-исторически обекти в общините Дряново и Трявна и провеждане на плануваните три „Дни на толерантността“. 
Най-изявените в клубните форми 25 ученици направиха заключително представяне дейностите на клубовете си чрез драматизации на приказки и фолклорни празници и обичаи, рисуване и апликиране на елементи от облеклото на отделните етноси, изработване на накити и аксесоари с елементи, характерни за тях. Искрено се забавляваха с караоке изпълненията на популярни български, турски и ромски фолклорни песни, мериха сили в състезание със стари детски игри на различните етноси.
Проведеният лагер даде възможност за личностна, творческа и спортна изява на всеки участник. Допринесе за изграждане на микроклимат на разбирателство, сътрудничество, взаимно опознаване и толерантност, създаде приятелства и остави приятни спомени за успяване заедно в различието си.

Проведените дейности по проекта ще доведат да прилагане на придобития от младите хора опит както в училище, така и извън него. Научи ги да организират, осмислят и пълноценно да оползотворяват свободното си време, придобиха реални възможности за социализация. Проектните дейности подпомогнаха процеса на образование, дадоха възможности на децата за изява на въображението им, спортните им качества и допринесоха за личностното им израстване и не на последно място – създадоха дух на толерантност и приятелство. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар