вторник, 3 декември 2013 г.

http://www.dnevnik.bg/: "Премахни бариерите" на Международния ден на хората с увреждания

По данни на ООН над 1 милиард хора по света са с увреждания. Между 100 и 200 милиона от тях живеят зле - не получават необходимата им помощ и срещат значителни трудности в ежедневието си заради увреждането си. По инициатива на Генералната асамблея на ООН на днешния ден, 3 декември, отбелязваме Международния ден на хората с увреждания, за да се обърне внимание на проблемите на тези хора масово поне веднъж в годината.

Всяка година ООН насочва фокуса на деня към различни аспекти от живота на инвалидите, като интегрирането им, осигуряването на достъп до публични сгради, правото им на достойна работа и живот. Тазигодишното мото на инициативата е "Премахни бариерите, отвори врата към общество, даващо равни възможности на всички".

Целта на организацията е да се види трайна промяна в отношението и включването на хората с увреждания до 2015 г. Първата крачка беше направена през 2006 г. с написването на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана и у нас през 2012 г.

В България няма точна статистика колко са хората с увреждания, но спрямо инвалидните пенсии, които се отпускат и информация от социалното министерство, че делът на инвалидизираните у нас е под средния за ЕС (около 15% от населението), то цифрата е между 800 хиляди и 1 милион.

Хората с увреждания у нас срещат много пречки, специално трудноподвижните. Голяма част от тях не успяват да завършат средно образование, защото малко училища в страната са пригодени за деца със специални потребности, разказаха родители на деца с мускулна дистрофия миналата седмица. В допълнение рампите за инвалидни колички в обществени и жилищни сгради все още са рядкост, както и пригодените превозни средства на градския транспорт. Така повечето инвалиди у нас са подложени на дълбока социална изолация, защото не са конкурентоспособни или защото нямат достъп и условия да работят.

Опити това да се промени все пак се правят. От 2008 г. действа Националната стратегия за равни възможности за хората с увреждания на социалното министерство, а през 2011 г. е разработена и стратегия за заетост и обучения на хора с трайни увреждания от екип на Агенцията за хората с увреждания. Това лято Агенцията отчете напредък в работата по първия регистър на хората с увреждания в България, като съобщи, че в него вече са записани данните на 600 000 души. Той ще дава информация за техния здравен, социален и образователен статус, с идеята така по-лесно да се подбира подходяща работа за тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар