понеделник, 23 декември 2013 г.

Назаем от Кворум - Силистра: Проблемът с кучетата- отговорност на всички

19 декември, 2013

Проблемът с кучетата- отговорност на всички
В срок до края на месец януари 2014г. всички стопани на домашни кучета в града и по селата са длъжни да регистрират животните в Община Силистра.
Административните мерки, регламентирани в законови нормативни актове и наредби , срещу популацията на бездомни и безстопанствени кучетаимат нужда от подкрепата и респектирането на гражданите, за да се ограничи проблема.
В зимния период с особена острота се акцентира на проблема с кучетата -домашни, безнадзорни/ кучета, които се разхождат без придружител, но имат собственик и регистрация/, безстопанствени и нерегистрирани кучета.
Общинската администрация е изключително притеснена от увеличения бройбезстопанствени кучета по улиците на града. Голяма част от тях в зимния сезон идват от сухопътната граница с Румъния, друга са натирени от стопаните си. За да се ограничи тази практика на недобросъвестните собственици на домашни любимци, общинската администрация напомня, че до края на месец януари всички животни трябва да са регистрирани в отдел"Местни данъци и такси". Плащането на този налог/ такса/ е задължително и срокът е до 31 март2014г. От епизоотичната комисия напомнят, че всеки стопанин на животно трябва да регистрира кучето във ветеринарна служба, след което го регистрира и в общината в отдел "Местни данъци и такси" в срок до три месеца от направената регистрация при лекаря. Дължимата такса за собствениците на куче в града е 20.00лв. , а по селата - 3.00лв.
Компетентните органи ще започнат проверки по улици и дворове за спазването на сроковете посочени в наредбата "За придобиване , притежание и стопанисване накучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Силистра". Целта е гражданите да поемат своята отговорност, след като са собственици или стопани на кучета.
Общинската администрация напомня, че домашните кучета се разхождат без значение на породата в обществена среда задължително на повод.
Чл. 56 от Наредбата уточнява размера на санкциите на които подлежи всеки не респектиращ нормите, а те варират от 30 до 500 лв.
Инспекторатът към общинската администрация ще започне проверка на стопаните на кучета по улиците на града и частните дворове домове за изпълнението на необходимите регистрации според посочените по горе срокове. Крайната мярка е санкционирането с акт за административно нарушение.
Предстоят коледно- новогодишни празници и чл. 18 от наредбата посочва ,че ако решите да подарите куче на дете ще Ви е необходима нотариална заверка за съгласие от родителите.
Информацията е предоставена от Община Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар