петък, 6 декември 2013 г.

Областната комисия по заетост в Силистра утвърди проектите по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост“

6/12/2013

         Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф свика Областната комисия по заетост в Силистра, за да утвърди проектите по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост“ за 2014 г. Предложенията на общините (14 проекта с 47 работни места) са преминали три нива от процедурата за кандидатстване и оценка, а четвъртото е Областната комисия. Предложенията бяха представени в рамките на заседанието от Кремена Калчева от Регионалната служба по заетостта в Русе. Те се отнасят до безработни лица, получаващи месечни социални помощи, които ще заработят доходи от упражнявани от тях комунално-битови и други трудови дейности, допринасящи ползи на обществото. Става дума за хигиенизиране, поддръжка на терени, имоти и др. 70% от наетите ще са лица, които не са работили през 2013 г. по тази програма. Сред критериите е намерено място за съвместимост с Областната стратегия за развитие, както и липсата на дублиране на дейности и обекти. Подборът ще бъде направен сред 425 лица, отговарящи на критериите за програмата.
         Областната комисия утвърди регистър на проектите  - общо 9 с 26 работни места, за изпълнение на общополезни дейности в 6 от общините на областта: Дулово – 4, Силистра, Тутракан, Главиница, Ситово и Кайнарджа – по 1 проект. Работните места са за период от 4 до 12 месеца в следните институции: Областна администрация Силистра; СОУ „Христо Ботев“ – село Паисиево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Черник, СОУ „Васил Левски“ – Дулово; община Ситово, община Тутракан, община Кайнарджа и община Главиница. Последното окончателно одобрение става на национално ниво, резултатите от което ще излязат на 18 декември. В режим на изчакване на евентуално допълнително разпределение на средства остават 5 проекта, отнасящи се до МБАЛ Силистра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Секулово, СОУ „Й. Йовков“ – село Окорш, ОДЗ „Мир“ – Дулово, управление „Образование“ в община Главиница.
         Най-големите работодатели – общините, намалиха участието си, поради което се отвори възможност за проекти, подадени от детски и учебни заведения, като за 7 от тях те са утвърдени. Нито един фирмен работодател не е подал проект по тази програма, тъй като е трудно в целевата група да се намерят работници и персонал, устройващи фирмите и предприятията, предвид спецификата на работа в тях.
         Какви данни от статистиката си разпространи Регионалната дирекция по заетостта в Русе във връзка със средства от държавния бюджет и по други програми и мерки през 2013 г.? В област Силистра със средства от Европейския социален фонд, ползвани от работодателите, е осигурена работа на близо 2 700 работни места по няколко схеми от ОП „Развитие на човешките ресурси“, в т.ч. „Развитие“, „Подкрепа за заетост“, „Първа работа“, „Ново начало“, „Отново на работа“, „По-близо до работа“. Почти 1 600 са работещите лица в област Силистра, обучавали се с ваучер за придобиване на професионална квалификация или компетентност. 
          По предложение представителите на Търговско-промишлената палата и на Стопанската камара, намерило одобрение от страна на членовете на Областната комисия по заетостта, в началото на следващата година ще бъде проведено ново заседание на Комисията, за да се обсъдят конкретни мерки за съкращаване на процедурите по кандидатстване за одобрение на проектите с цел облекчаването им, както и намаляването на организационния и финансовия ресурс в това отношение. Междувременно през първото тримесечие ще протече и обсъждането на план приема в професионалните училища в областта, по която тема също е предвидена дискусия на областно ниво, каквато ще бъде предизвикана от ОА-Силистра. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар