вторник, 10 декември 2013 г.

Областният управител на Силистра посети „Фазерлес“


Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф посети в делови порядък „Фазерлес“ АД. На срещата с изпълнителния директор инж. Манол Тодоров бяха обсъдени различни въпроси, свързани както с настоящето на завода за преработка на дървесина, така и възможностите за сближаване на представителите на бизнеса от България и Румъния. Инж. Тодоров е председател на Търговско-промишлената палата в Силистра и в това си качество все по-често общува с бизнес структурите от камарата в Кълъраш.
         „Вие сте първият областен управител, посетил нашето предприятие като един от най-стабилните икономически субекти  в района, който според съвременните критерии със своите 250 работни места е на границата между средно и голямо предприятие“, каза г-н Тодоров. Най-важното от разговора се синтезира в няколко извода и цифри: с близо 80% българска суровина се произвежда продукция, 85% от която е за експорт. В Италия е основно в момента пазарът на „Фазерлес“. Правят се опити за пробив в Турция. В предишни години фирмата е имала клиенти и в арабските страни. С партньори от Румъния през последните години всяка година се удвоява обемът на взаимоотношенията, предвид близостта до Силистра и конюнктурата на пазара.
         Г-н Насуф прояви интерес към работата на фирмата, както и към направените инвестиции в нея. Стана ясно, че през последните десет и повече години средно инвестициите са поне по 1 млн. лева годишно, вкл. за ново оборудване – германско и шведско, за собствена пречиствателна станция, за съвременна аспирация и за програми за енергийна ефективност. Фирмата има свой водоизточник и вътрешно-заводска железопътна гара. Половината от суровината за модерните парни котли се събира от 30-40 фирми, където са разположени специални контейнери. На практика предприятието използва за различни нужди целия материал, за да остане след производството само пепел, извозван до Регионалното депо за твърди битови отпадъци.
         Предвид по-нататъшното общуване с бизнес структурите в северната ни съседка предстои търговско-промишлените палати на Силистра и Кълъраш още след нова година да разменят списъци на фирми с информация за тяхното производство и за търсенето на пазари. Идеята с оживяване на бъдещи икономически мостове между двата града и респективно двете страни е да се подобри икономическият климат по поречието на Долния Дунав. С т.нар. преодоляване на различията, каквато е темата на трансграничен проект, актуален в момента с европейски средства, се цели да се подобрят икономическите връзки между България и Румъния.
         Областният управител има намерение и за в бъдеще да влезе в контакт с други икономически субекти, благодарение на които се крепи икономиката на Силистренска област, за да се формира реално впечатление за нейното истинско състояние.

Няма коментари:

Публикуване на коментар