вторник, 3 декември 2013 г.

ОА-Силистра организира съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР и Регионалния координационен комитет 3/12/2013

3/12/2013

 
        На 4 декември от 11.00  часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и на Регионалния координационен комитет към него. В момента председател на регионалния съвет е областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф. В предварителния дневен ред: представяне на обобщените предложения от членовете на регионалните съвети в шестте района от „ниво 2“ относно промени в законодателството за регионално развитие - Закона за регионалното развитие и правилника към него. Ще бъдат представени ключови приоритети в областта на транспортната политика на територията на Северен централен район за периода 2014-2020 г. Представителите на управляващите органи на оперативните програми ще представят актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северен централен район. Ще бъде разгледано предложение за решение на РСР на СЦР за осигуряване на публичност на приетите решения, съгласно чл. 55, ал. 1 от ППЗРР.

Няма коментари:

Публикуване на коментар