понеделник, 9 декември 2013 г.

Силистренецът Данчо Заверджиев спечели нови дела по ЗДОИ срещу местната власт в Ловеч

От координаторската мрежа на Програма "Достъп до информация"
Според юристите на общината, ако един гражданин иска да си състави мнение как се ползват общинските автомобили, това е нещо несъществено, един вид „губи време“
Цветан Тодоров, координатор на ПДИ в Ловеч
Данчо Заверджиев
Данчо Заверджиев с Грамота за 2013
      Заради активната си гражданска позиция Данчо Заверджиев два пъти (2010 г. и 2013) е отличен с грамота от ПДИ за Международния ден на правото да знам.
  Заради активната си гражданска позиция Данчо Заверджиев от Ловеч вече два пъти (2010 г. и 2013) е отличен с грамота от ПДИ за Международния ден на правото да знам. Тази есен гражданинът  Данчо Заверджиев спечели нова поредица дела срещу местната власт в Ловеч. Решение на Административен съд - Ловеч от 30 октомври отмени отказ на кмета Минчо Казанджиев, който не предостави достъп до обществена информация, искана от гражданина. Как се стигна до това дело? На 23 май 2013 Заверджиев поискал от кмета копие от пътна книжка на лек автомобил с рег. № ОВ 5000 АК, собственост на общината. Интересувал се къде се е движела колата от 01.01.2012 до 31.12.2012. Жалбоподателят е обосновал искането с цел да си състави мнение за законосъобразното прилагане на изискванията за съставяне на документите, свързани с експлоатацията на колата. Основание има и съгласно закона за счетоводството, като се сочи и надделяващ обществен интерес.
      Кметът на Ловеч отказва информация с решение № Р-ДОИ-45-1/04.06.2013. В него се пояснява, че пътната книжка не се съхранява в дирекция „Икономическа политика и бюджет” като счетоводен документ, че книжката не съдържа информацията, която жалбоподателят иска, и че не са налице елементи на надделяващ обществен интерес. Отгоре на всичко
 „копирането на обемни документи не отговаря на смисъла и целта на закона“
         Всичко това е оборено последователно в решението на съдия Мирослав Вълков от АС – Ловеч. На заседанието на 30 септември обаче се чуха и други любопитни неща. Пълномощникът на ответника по делото (кметът) оспори жалбата на Заверджиев с аргумента, че, „с тази кола да не е извършено престъпление, че да й се иска книжкатаА това, че някой си е свършил някаква работа, нали затова е кола?“. От по-ранна информация на кмета става ясно, че служебният  автомобил е изминал за въпросния период 40 155 км, което струва 18 208, 63 лв. Заедно с втория служебен автомобил са навъртяни общо 84 131 км за 34 755,01 лв.                 Така че копие от книжката на колата може ясно да покаже кой, къде и защо е пътувал. Не е необходимо да има непременно катастрофа, за да има надделяващ обществен интерес. Кметът трябваше да се произнесе в едномесечен срок и да отговори на Заверджиев при съобразяване със задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение. То може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. С друго решение (115 по дело N 135/2013 от 15.11.2013) АС- Ловеч отмени и решението за отказ за предоставяне на информация на кмета Казанджиев, като го задължи в 14-дневен срок да предостави исканата от Заверджиев информация. Този път става дума за пътната книжка на лек автомобил с номер ОВ 1000 АТ.
 Градоначалникът за пети път отказва подобна информация
  Юристите на общината този път се оплакват пред съда, че „жалбоподателят прави много такива искания, ангажиращи непрекъснато времето на служител от администрацията, без от това да има значим ефект за усъвършенстване дейността на същата и без да бъдат предотвратени или отстранении съществени нарушения в нейната дейност, а единственно за съставяне на мнение на жалбоподателя.“ Излиза, че ако един гражданин иска да си състави мнение (респективно отношение) как се ползват общинските автомобили, това е нещо несъществено, един вид „губи-време“. Интересно какъв друг вид обществен контрол си представя общината?
         На практика това е петото спечелено от Заверджиев дело по ЗДОИ срещу кмета. Но това не е всичко за Данчо Заверджиев, който решително контролира чрез ЗДОИ местната власт. На 12 ноември АС в Ловеч обяви нищожността на две решения (№ 6 и 7 от 05.08.2013) на областния управител Милко Недялков за отказ до обществена информация. Делата са с номер188 и 189. Според Заверджиев областният управител отказва да изпълнява задълженията си по контрола на решенията на общинските съвети. Данчо Заверджиев е поискал информация за становището на кмета на Ловеч (отделно и за становището на председателя на общинския съвет, затова делата са две), изпратено до областния управител във връзка с данъците. Става дума за сигнал на Заверджиев за противоречието между наредбата за такси и цени на услугите и чл. 7, ал.1 от закона за местните данъци и такси.


Няма коментари:

Публикуване на коментар