петък, 17 август 2012 г.

Контрол на всички етапи от енергийното обновяване на жилищните сгради„За разлика от самостоятелните ремонтни дейности по саниране на отделни апартаменти, всички етапи на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ подлежат на стриктен надзор и проверки.“ Това подчертаха по време на работна среща с домоуправители представителите на Проектния мениджър Красимир Паскалев и Никола Кибритев. Срещата се проведе в залата за обучения на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), където граждани могат да получават информация по проекта. Присъстваха общински служители и домоуправители, които вече са заявили сериозен интерес за включване в програмата, като целта беше да се запознаят с проектния мениджър за град Силистра и да зададат своите въпроси. Ролята на Проектния мениджър е съществена по време на целия процес при кандидатстване по проекта. Негови представители дават разяснение, присъстват на Общите събрания, съдействат за изготвяне на заявлението, преглеждат го и го препращат за одобрение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектният мениджър изготвя индикативен бюджет на сградата и разпределя разходите на всеки собственик, като изготвя справка за начина на финансиране и подпомага търсенето на решения с неплатежоспособните. Негова задача е да съдейства за намиране на техническа документация за сградата и за издаване на скица на имота на собствениците. Подпомага създаването на Сдружение на собствениците. Представителите на проектния мениджър разясниха стъпките по кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ, бяха разгледани подробно всички документи, които трябва да се подадат от Сдруженията на собствениците. Проектният мениджър отговори на конкретни въпроси по отношение на допустимостта на кандидатите, последователността на отделните етапи на проекта и възможността за ползване на Фонда за жилищно обновяване, чрез който се предоставят на нуждаещите се собственици на апартаменти нисколихвени кредити при облекчени условия. За да кандидатстват собствениците на една сграда по проекта, първо сградата или част от нея (секция от жилищен блок) трябва да е поне 3-етажна, с шест самостоятелни апартамента и да е проектирана преди 26 април 1999 година. Необходимо е да има постигнато съгласие от всички собственици и да се осигури достъп до всеки апартамент за извършване на ремонтните дейности. От Община Силистра уточниха, че ще използват данните от енергийното обследване за формиране на база данни от усреднени показатели на необходимите инвестиции на квадратен метър жилищна площ при формиране на бъдещ бюджет за инвестиции в децентрализирано производство на топлинна и електроенергия, описани в "Общинска стратегия за енергийна устойчивост и независимост", финансирана по проект  - ENNEREG IEE 09/661/S12 558228.
ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За информация по проект „Енергийно обновяване на българските домове“:
Валери Георгиев, Община Силистра
086/816 318, enef@silistra.bg

Йорданка Чамурджиева, Община Силистра
086/816 268, chamurdjieva@abv.bg

Областен информационен център, град Силистра,
ул. Симеон Велики № 49 (Западното крило на Художествената галерия)
086 822 012, oic_silistra@abv.bg

За подаване на документи за кандидатстване:
Галина Друмева, Община Силистра,
Информационен център, ул. „Симеон Велики“ № 33
086/816 202, galia@silistra.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар