събота, 18 август 2012 г.

Назаем от "24 часа": Псевдонимите на Левски – код за мисията му на революционер?


         Филологическа разшифровка на псевдонимите на българската историческа икона Васил Левски показа, че „преводът” им е своеобразен код към мисията му на революционер, личи от прочит на в. „24 часа”. Специално за вестника преводи от турски и персийски езици направи специалистът по източни езици Огнян Георгиев от Силистра. Преди десет години само за „24 часа” той пръв „преведе” имената на депутатите от ДПС в тогавашния парламент. Негова разработка е и преводът на над 300 фамилии у нас, чийто произход е турски или персийски.
Половината от 24-те тайни имена на Апостола са с турски произход, 11 са български, а едно е румънско. 40 000 души всяка година минават през родната къща на Васил Иванов Кунчев в Карлово, изчислила Дора Чаушева, която е негов дългогодишен директор. За да видят на едно място на табло в музея й псевдонимите на Дякона, за които българските историографи имат сведения.
Какво научаваме от тях за личността, битността и ореола на Левски? Прави впечатление, че част от българските му „определения” са почти еднотипни и се допълват взаимно: Драгню, Драган Мирчов, Драгойчо, Драгомирчо, Драгойчо Иванов. От тях научаваме, че Левски е „страдащ човек” , „за когото светът е мил”. Интересен привкус внася името му Вълчо Драгньов, т.е. „стопиращият злите сили, за да дойде добрина”. Този момент се потвърждава и от името Никола Раанелов, тъй като прочитът му може да звучи като „побеждаващият раните (злото).
Румънският псевдоним Станкулеску добавя още едно ценно човешко качество към представата за Апостола: бодрият, будещият се рано”. Към него прибавяме и българското Тропчо (пъргав, мобилен, скитащ, неуловим, ведър). Приличащият на чиновнически подпис псевдоним И. Ив. Марков би звучал така: „този, който прати (описа) благото евангелие”. Защото според Онян Георгиев само Евангелието на Марко проповядва 8-те благини, докато в останалите три евенгелия иде реч повече за апокалипсиса.
Турските тайни именни описания на Васил Левски по традиция са по-описателни, поетични и заредени с възхищение. Те извървяват пътя от определението „добрият батко”, „умният батко” (Асан ага и Афъз ага) и „баткото на Ибрям, т.е. на скромния (турски) човечец (Ибрямаа Адонлу). При турците Ибрям е все Иванчо за българите и Костика за румънците. През „знаещият Корана” (Афъз ефенди), „прославеният отшелник” (Дервиш Мехмет Кърджалъ) и „могъщият пратеник от синьото море” (Аамудая Дирнели). До „синът на видинския лъв” (Асланоглу Видинли),  „синът на монаха, силен като лъв” (Аслан Дервишоглу) и „синът на стнранстващия отшелник, носещ най красивото име (Мустафа)”.
Специално внимание заслужават имената, съдържащи термина хаджи: Хаджи Ахмет съръ Азис Рашидоглу (драгият и нежен монах с волна душа, сторил поклонение (хаджилък)), Хаджи Ахмед саръ чизмели кърмъзъ (посетилият светите места странстващ монах, изработващ жълто-червени чизми, т.е. готовият да пролее кръвта си в името на пълната всеотдайност към идеята). Естествена комбинация към най-дългото име на славния карловец на турски е и псевдонимът му Небол чизмели кърмъзъ, т.е. господин пъстрият ботуш.
Васил Левски (на стария правопис Василъ Лѣвскій) е най-известният псевдоним на всепризнатия символ на Българското възраждане от края на 19 в. Заедно с Джингиби (Неуловимият), станал популярен преди повече от 40 години чрез сериала „Демонът на империята”. И редом с най-тиражираните – Апостола и Дякона. Да припомним, че псевдонимът е измислено име, използвано от някого като алтернатива на неговото официално име.
"24 часа"

Няма коментари:

Публикуване на коментар