четвъртък, 23 август 2012 г.

Бездомниците в Силистра с право на тримесечен подслон в новооткрит Център за временно пребиваванеСлед положените усилия от общинското ръководство, личната ангажираност на кмета – д-р Юлиян Найденов и експертите от дирекция “Хуманитарни дейности” със зам. кмет - г-жа Денка Михайлова от 01.10.2012 г. в община Силистра ще се разкрие нова социална услуга “Център за временно настаняване”. Това стана възможно след решение на Общинския съвет от м. май 2012 г. и предложение чрез Регионална дирекция “Социално подпомагане” до Агенцията за социално подпомагане – София. Новата услуга  ще се разкрие  в част от освободените от УСШ помещения, които ще се ремонтират и оборудват в срок до 30 септември 2012 г. Съгласно разработената и приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011 - 2015 година и актуализирания Годишен план за действие за 2012 г. този Център е предвиден за разкриване през 2012 г. като делегирана държавна дейност с капацитет 10 места. Според изискванията за този вид социална услуга в него ще се подслонят бездомни лица над 18 години. Предлаганите дейности са хранене, подслон в жилищни помещения, обзаведени и оборудвани с най-необходимото за бита, медицински услуги, съдействие и подготовка на лични документи и документи за  представяне пред ТЕЛК, съдействие при намиране на работа, организиране на трудотерапия, културни мероприятия и други. Настаняването на лицата се извършва на основание Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение след издаване на заповед от директора на Дирекция “Социално подпомагане” Силистра. Престоят в Центъра може да бъде до 3 месеца в рамките на една година.  Центърът за временно настаняване се ръководи от директор и екип, включващ различни специалисти като социален работник, медицински специалист, домакин. Действията на екипа са насочени към изграждане на изгубените социални умения и навици, придобиване на трудови и битови умения чрез ангажиране активността на потребителите в социално- позитивни дейности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар