понеделник, 27 август 2012 г.

ОИК - Силистра: ПОДКРЕПА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ – СЕМИНАР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ИНСТИТУЦИИ И РАБОТОДАТЕЛИНа 29 август 2012 г. (сряда), от 10.00 ч., в залата за обучения на Областен информационен център – Силистра ще се проведе семинар на тема „Подкрепа за равни възможности“. Лектори ще бъдат Анелия Василева – директор на РД „Социално подпомагане“ - Силистра, Валентин Дамянов – регионален представител на Агенция
 за хора с увреждания (АХУ), Ивелина Тодорова – Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – Силистра и Диляна Савянова – областен координатор по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“.

Борбата със социалното изключване на уязвимите групи, в това число и на хората с увреждания, е сред основните приоритети на Европейския съюз и на България като част от общността. Целта на този семинар е да се даде възможност за широко участие на всички заинтересовани страни в процеса на социално включване, включително и на уязвимите групи. По този начин ще се насърчи партньорството като успешен модел за осигуряване на заетост и социални услуги за хората с увреждания.

Поканени за участие са представители на институции и неправителствени организации, както и работодатели, които проявяват интерес към преференциите при наемане на работа на човек с увреждане. Гост-лекторите ще запознаят присъстващите с нормативната уредба и законите, касаещи хората с увреждания, ще бъдат представени и мерките на АХУ и ДБТ в тази сфера, както и предстоящите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ще бъдат споделени и добри практики от изпълнението на проекти с европейско финансиране.

ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Срещата е открита за медии.

Областен информационен център - Силистра
Ул.“Симеон Велики“ №49 (вход към Куклен театър)
Тел.             086 822 012      
e-mail:oic_silistra@abv.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар