сряда, 22 август 2012 г.

Болницата в Дулово в очакване да остане без ток


Д-р Стефан Стойчев

         Болницата в Дулово с право очаква да остане без ток в обозримото бъдеще. Това стана ясно от пресконференции в МБАЛ-Дулово с д-р Стефан Стойчев, неин управител и в РЗОК - Силистра, представена от главния си счетоводител Румен Атанасов. "Лимитът ни е 65 000 лева на месец, за август имаме 1 000 лева, другите са изхарчени", каза д-р Стойчев. "С 50 000 лева е надвишен разходът за третото тримесечие в болницата в Дулово", обясни Атанасов. От Е.ОН отговориха за "24 часа": "Не съществува връзка между смяната на собствеността на компанията и предприетите стандартни действия при неплащане от страна на МБАЛ Дулово на натрупаните от тях задължения за електроенергия. Те са в размер на 74 575 лева и са натрупани от месец юни 2011 година насам.  Плащания по натрупаните задължения се извършват неритмично, не се спазват крайните срокове. Болничното заведение  съвместно с Община Дулово са поели  ангажимент за издължаване, но за съжаление договорените условия не се спазват от тяхна страна .  През  м. юли и м. август не са постъпвали плащания  по просрочените задължения, поради което  МБАЛ Дулово подлежи на прекъсване на електрозахранването.  За конкретната дата на прекъсване ръководството на болницата и Община Дулово ще бъдат надлежно предварително уведомени. Отчитайки социалното значение на болничното заведение, компанията е правила многократни компромиси, за да избегне тази мярка, но не би могла да продължи да толерира неплащането на задълженията на клиентите поради факта, че трябва да заплаща в срок  електроенергията на своите доставчици. Прекъсването на електрозахранването поради неплащане е регламентирана в законодателството и регулаторната рамка мярка,  която се предприема спрямо всички длъжници, когато са изчерпани възможностите за разрешаване на проблема. Забавянето при погасяване на задълженията или неплащането им силно затруднява дейностите, свързани с поддържане на електроразпределителната мрежа, което води до влошаване качеството на обслужване на клиентите."

Няма коментари:

Публикуване на коментар