сряда, 29 август 2012 г.

Хората с увреждания в област Силистра са социално много активни
            Това отчете в своето изказване Валентин Дамянов, регионален представител на Агенция за хората с увреждания (АХУ) по време на семинар, организиран от Областен информационен център - Силистра. Той подкрепи своето заключение, с аргумента, че отпуснатите суми от АХУ в област Силистра за периода 2005-2012г. възлизат на 605 591 лв., като сключените договори са 28. Темата „Подкрепа за равни възможности“ събра представители на общински администрации, институции и неправителствени организации, работещи с хора с увреждания. Присъстващите се запознаха с различните програми и мерки, насочени към хората с увреждания, както и към работодатели на такива лица. Участниците имаха възможност да споделят добри практики от изпълнението на проекти с национално и европейско финансиране. По приоритетна ос  “Социално включване и насърчаване на социалната икономика” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) до момента в област Силистра са реализирани 18 проекта. По данни на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Силистра, общият брой на лицата с увреждания в областта към края на месец юни 2012 г. е 17 543. За една година техният брой е нараснал с 234 (ръст с 1.4%). Чрез дирекциите „Социално подпомагане” в областта през първото шестмесечие на годината са отпуснати общо 39 835 месечни добавки за социална интеграция на хората с увреждания, на обща стойност от  2 135 779 лв. По време на срещата беше представена и една от хоризонталните програми на ЕС „Учене през целия живот“. Секторна програма “Грюндвиг” е насочена към всички възрастни, включително и хора с увреждания, които искат да развият своите умения и квалификация. Тя предлага възможности за участие в европейски образователни проекти чрез индивидуална и групова мобилност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар