четвъртък, 30 август 2012 г.

Попина в очакване да реши проблем с отводнителен канал         Село Попина е на път да реши голям прлоблем, свързан с отводнителен канал, заради когото в близкото минало придошлата дъждовна вода е пречинила главоболия на част от хората в селото. Проектът „Корекция на дере в село Попина, общиан Ситово” бе представен пред местната власт и общетвеността на община Ситово.
Той е спечелен по Схема за безвъзмездна финансова помощ, „Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, ОПРР, съфинансирана от ЕФРР и ЕС, както и от държавния бюджет на Република България.
Общият размер е 926 001, 12 лв. Инж. Мариета Рудницка, адвокат Иван Антонов, счетоводителката Милка Пенчева и координаторът на проекта Елисавета Кърова, зам.-кмет на община Ситово, са екипът, управляващ проекта с 9 фиксирани дейности, които вече са в ход.
24 месеца е срокът за изпълнение на проекта, който ще подобри качеството на живот в селото с над 600 души население. Още тази есен ще има изпълнител на проекта, на когото предстои труден процес. През 2010 г. община Ситово кандидатства в МРРБ с този проект. През пролеттта на 2012 г. кметът на Ситово инж. Николай Неделчев подписа договора с министър Лиляна Павлова.
Според предварителната програма всеки месец ще се правят отчети в Северния централен район за хода на проекта. Изборът на изпълнител ще стане сред 6 кандидатстващи фирми. Какво ще трябва тя да извърши: продълбочаване на дъното на канала; изготвяне на земен профил; 640 м ще трябва да бъдат облицовани. Главната цел е защита на населението от наводнения при бъдещи природни бедствия. Според кмета на общината проектът е предизвикателство към умението общината да се организира, а фирмите със своя опит да реализират успешно проекта. При оценката на фирмите 60% е дадената от нея цена, а останалата част са баланс между показатели от друго естество.
Преди няколко години мост в Попина падна заради наводнение, поето от въпросния канал. Тогава той бил възстановен с пари от фонда за бедствия и аварии. За избягване на подобни беди е необходимо тези 640 м от канала вътре в селото да бъдат осигурени с трайна проходимост.
 Така каналът ще извежда водата извън селото. И по този начин ще се опазят общинската инфраструктура и имотите на хората. Хидроложки и геологични изследвания са направени, за да бъде изработен проектът. През 2003 г. е прокопан каналът, но после той е обрасъл с дървета, което налага прочистването и укрепването му. Вкл. с бетонови армирани плочи. Две чешми извън регулация и подпочвени води пълнят канала, а той е в регулация.
Междувременно за пръв път от 6-7 години бе ремонтиран гробищният парк в село Ирник, съобщи кметският наместник Цанко Станев. Направена е и оградна мрежа, за да не влизат животни. Грижа е положена и за местното читалище. Корекция е направена и за дигата на язовира откъм село Добротица. И всичко това с помощта на Вен. Колев, ЕТ „Агропром” (П. Петров), ЕТ „Ралей” (Ив. Димов), ЕТ на Й. Петрушев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар