четвъртък, 23 август 2012 г.

Ремонт на 14 улици в Силистра с пари от капиталовите разходи за пътна инфраструктураСъгласно чл. 10 ал. 1 от Закона за държавния бюджет за 2012г. Министерството на финансите отпусна на община Силистра субсидия за капиталови разходи в размер на 192 200 лв. Въз основа на решение на 29.03.2012г. на Общински съвет Силистра сумата бе разпределена за ремонтиране на четвъртокласни пътища. Фирмата, извършваща ремонтните дейности, е „Пътперфект“ АД, гр. София, като след проведена обществена поръчка бе сключен договор с община Силистра на 26.06.2012 г. В резултат на изпълнението на договора в края на месец юли общо 28 км  от междуселищната инфраструктура бе обновена на стойност 114 000 лв.  Предстои ремонт на 14 улици в гр. Силистра, в това число и на булевард „Македония“ , и улиците „Добрич“, „Москва“ и „Серес“ за близо 85 000 лв. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар