четвъртък, 30 август 2012 г.

Лятно училище за родители и деца


          
          Проект „Радостта да си приет”, финансиран от  Центъра за образователна интеграция на деца и ученици и Ромски образователен фонд бе избран за представяне на добри практики за работа с ромските семейства и получи дофинасиране за дейността „Предоставяне на консултации от психолог на деца и родители”.  В периода 23-26.08.2012 г. в ПБ „Фиш-Фиш”, КК „Албена” се проведе четиридневен лагер „Лятно училище за родители и деца”, организиран от Община Силистра, отдел „Образование и младежки дейности”. В него вземаха участие 23 ученици от „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Силистра и 23 родители и настойници от различен етнически произход. По време на лагера родители и ученици преминаха обучения за придобиване на практически умения за подобряване на общуването в семейството чрез тренинг семинари на теми: "Добри навици - лоши навици. Как да помогнем на децата да преодолеят лошите си навици" , „Да помогнем  на децата да преодолеят проблемите си като ги научим да овладяват нови умения”, „Да развием детските  умения заедно”. Предоставена им бе и възможност да получат индивидуални консултации от психолог относно проблеми с възпитанието на техните деца.  Свободното време лагерниците използваха за  спортни игри и занимания. С голямо нетърпение се очакваха вечерните занимания. Участниците се включиха в провеждането на вечер на талантите с песни, танци и скечове. С голямо настроение деца и родители пяха, танцуваха и се забавляваха по време и на детската дискотека. Те демонстрираха толерантност и приятелство с децата от различните етноси.
В края на четиридневния лагер учениците посетиха крепостта „Калиакра” и музея, където екскурзовод им разказа историята на крепостта и нейната съдба през вековете

             Проведеният лагер даде възможност на родители и деца  4 дни да бъдат заедно в обучение, игри и  забавления,  4 дни да преживеят съвместно незабравими мигове. Родители обмениха опит помежду си и създадоха трайни приятелски взаимоотношения. Всички съчетаха полезното с приятното и останаха изключително доволни. „Лятно училище за деца и родители” беше оценено високо от всички участници, които изразиха надежда то да се превърне в традиция и да се проведе и през следващата година. Този документ е създаден с финасовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и Ромски образователен фонд.  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на ЦОИДУЕМ и РОФ

Няма коментари:

Публикуване на коментар