четвъртък, 21 юни 2012 г.

Ситово е шестата община, която иска газ в Крайдунавска Добруджа, наесен започва полагането на тръби за газ от Добрич през Силистра до Тутракан


М.Мехмед, Е. Гойчев, Н. Неделчев
            Община Ситово е 6-та в Крайдунавска Добруджа, пожелала да изма достъп до газ. Взето бе решение на Общинския съвет за включване в проекта, предложено от кмета на общината Н. Неделчев и председатгеля на ОбС-Ситово Моазес Мехмед. 
Н. Георгиев - вторият отляво надясно
Председателят на Бюджетната комисия Никола Георгиев: „От нас зависи дали трасето ще мине през община Ситово, за дах има газ за мандрите – двете в Искра и Ситово, фуражните заводи, зарнопроизводителите, администрацията и частния сектор”. Общинският план за развитие на община Ситово е предвидил газифициране. През м. септември т.г. ще започне полагането на тръби за пренос на газ от Добрич през Силистра до Тутракан, заяви пред журналисти Емил Гойчев, представител на Ситигаз” АД, лицензирано да разпределя синьото гориво до крайния потребител в Крайдунавска Добруджа. От 20 години се говори в Силистренско за газификация на промишления, обществения и частния сектори, но едва от 2 000 г. насам има практически действия по осъществяване на идеята. Проектът е на „Булгартрансгаз”. Трасето е от 85 км и ще мине през по-малки населени места като Тервел, Алфатар и Главиница. 6 от общините от област Силистра са взели решение да се включат в проекта. Докато се изпълнява тръпополагането ще се изграждат и локални газопреносни стопанства в Силистра, Дулово и Тутракан. Те ще заработят през есента на 2013 г. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар