понеделник, 18 юни 2012 г.

Назаем от Фейсбук: "Ръка за ръка" - форум-театър       КАКВО Е ФОРУМ – ТЕАТЪР? Форум театърът е определян като “Театър за живот”, “Театър на провокацията”, “Театър за промяна”, “Театър на освобождаването”, и “Театър на подтиснатите”. Идеята за него е на бразилския режисьор Аугусто Боал. Форум театърът е специфична съвкупност от техники, създадени да обучават хората как да играят активна роля в своята общност, да търсят и намират директни решения на проблемите, независимо от неговото естество. Форум театърът е признат от Обединените нации посредством ЮНЕСКО като официално ”средство за социална промяна”. Форум театърът е изключително ползотворна и полезна банка от иновационни техники. Той се използва в целия свят за оказване на влияние върху законодателството и за създаване на повече граждански общества чрез култивиране на ангажирано и просветено гражданство, уважаващо човешките права и отговорности. Във форум театърът всеки зрител може да бъде актъор и обратно. И играейки всеки получава невероятния шанс да изпробва в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации...интересно, нали? Ръка за ръка: Проектът „Ръка за ръка” е финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Хората решават – 6”. През изтеклите месеци успяхме да обединим чрез изкуството младежи от различни социални групи в т. ч и младежи лишени от родителски грижи, които чрез театъра подобриха общуването по между си, станаха по-толерантни, успяха да говорят за проблемите и сами да търсят решенията. Проектът е иновативен и интересен за всички участници и увлече много млади хора към изкуството. В продължение на 6 месеца провеждахме социализиращи арт занимания по Форум театър. Избрахме Форум театърът за проекта „Ръка за ръка”, за да можем заедно с младежи от различни социални групи, да покажем, че е възможно да кажем НЕ на агресията, да търсим решения на всеки проблем, да бъдем толерантни и да общуваме истински... и всичко това чрез изкуството наречено „Театър”. Повече на http://www.hand-by-hand.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар