петък, 22 юни 2012 г.

Назаем от Фейсбук: приятел на Силистра стана доктор на юридическите науки, организира 9-я Европейски летен университет в София - Слобозия - Силистра

       Обръщение разпространи в личната си страница във Фейсбук приятелят на Силистра Атанас Семов, преподавател в СУ и организатор на  Европейски летен университет   в крайдунавския град от близо 10 години насам. В него се казва: Скъпи приятели, позволявам си да споделя, че на 19 юни защитих втора дисертация на тема "Съдът на ЕС" и 7-членното научно жури със 7 гласа "За" ме удостои с най-високата научна степен "доктор на юридическите науки". Поднасям огромната си благодарност към колегите от Катедрата по международно право и Юридическия факултет, на учителя си проф. Юлия Захариева и на френските си партньори и потвърждавам убеждението си, че в науката ценностите са по-истински, отколкото другаде..." Даъ припомним, че Семов бе народен представител и кандидат за президент. Неговият баща - писателят Марко Семов, също бе голям приятел на Силистра.
         За лятната академия: Институтът по Европейско право и  Centre international de formation européenne – Nice, France, с подкрепата на Френския институт – София о р г а н и з и р а т 9-и Европейски летен университет ЕВРОПА КАТО ПРАВОВА ОБЩНОСТ с участието на над 30 студенти и преподаватели от 10 страни, сред които водещи специалисти от Франция, Белгия и България. Участниците ще получат сертификат от CIFE – Nice и ИЕП-София с включени кредити ECTS, валидни в ЕС (вкл. в България). Основни теми: ЕС като „правова общност” – теоретични и практически проблеми на прилагането на правото на ЕС в държавите-членки, практически измерения на гражданството на ЕС, възможностите за достъп до съд в ЕС, правата и възможностите на младите хора в ЕС, опитът от прилагането на Лисабонския договор и Хартата за основните права на ЕС. Лектори: проф. Евгени ТАНЧЕВ, Председател на Конституционния съд на Република България, доц. д-р Атанас СЕМОВ, СУ, Директор на Института по Европейско право, бивш Заместник-председател на Народното събрание, доц. д-р Иван БОЕВ от Университета на Страсбург, Десислава ДЖАРОВА, съдия в СГС, д-р Беноа ГАЛЕР, съветник на вицепремиера и министър на труда на Белгия, лектори от Румъния и др. Програмата: София – Слобозия (Румъния) – Силистра (18 – 25 юли 2012 г.) със специалното домакинство на кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов. В Силистра гостите по традиция отсядат в комплекс "Дръстър".

Няма коментари:

Публикуване на коментар